Novinky - oznamy

2. Veľkonočná nedeľa - Božieho milosrdenstva (12.4.2015)

2. Veľkonočná nedeľa - Božieho milosrdenstva "B" (12. apríl 2015)

Liturgický kalendár

Dnes slávime 2. veľkonočnú nedeľu, nedeľu Božieho milosrdenstva, slávime patrocínium kostola
Sv. omše: 8:00, 10:00 – hodová, 18:30 sv. omša, celebruje don Peter Mlynarčík
15:00 Hodina a korunka k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou
Budúca nedeľa bude 3. Veľkonočná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mičicová, Vitková, Dudášová
Od budúcej nedele - rod. Masná, Labátová, Zuskáčová

Rôzne

Sväté omše v týždni budú nasledovne:
- v pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00
- streda o 7:00
- sobota o 18:30
- v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:30.

Stretnutie mamičiek s deťmi bude 14.apríla o 9:30 v pastoračnom centre.

V utorok pozývame deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie na nácvik o 17:30, a o18:00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

V piatok 17.4. o 17:00 Vás pozývame na hodinku k Božiemu milosrdenstvu do nášho farského kostola, ktorú bude natáčať televízia LUX.

17.4. (v piatok) po sv.omši o 18:30 Vás pozývame na prednášku p. Sanigu, „Zrkadlenie v prírode“.

25. 4. 2015 bude v našej farnosti modlitbové stretnutie v duchu posolstiev z Medžugoria a modlitby za telesné a duchovné uzdravenie, bližšie informácie sú na výveske.

Od 27. augusta do 2. septembra organizujeme púť do Medžugorjia. Cena je 190 Euro (ubytovanie a doprava). Prihlásiť sa možno v sakristii kostola do 30. mája.

Dňa 30. mája organizujeme púť na Hostýn, Svätý Kopeček spojenú s návštevou Olomouca, cena je 15 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola do 25. mája.

Stretnutie, kde deti môžu zažiť modlitbu, hry, súťaže bude 25.4. v sobotu o 15:00 v pastoračnom centre pod kostolom.

Dnes  bude hodová ofera.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na rozprávku o Kocúrovi v čižmách do KA- Klubu o 11:00.

18.4. pozývame KA- Klubu na „Life is party“, kresťanskú discoparty so začiatkom o 19:30. Vstupné je  2 Eurá.

25.4. pozývame do KA- Klubu na Pohodovú zábavu  so začiatkom o 19:00.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem brigádnikom za úpravu okolia kostola.