Novinky - oznamy

3. Veľkonočná nedeľa (19.4.2015)

3. Veľkonočná nedeľa "B" (19. apríl 2015)

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv.Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota - sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Budúca nedeľa bude 4. Veľkonočná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masná, Labátová, Zuskáčová
Od budúcej nedele - rod. Šarišská, Cíbová

Rôzne

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:30.

V utorok pozývame deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie na nácvik o 17:30, a o18:00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

25. 4. 2015 bude v našej farnosti modlitbové stretnutie v duchu posolstiev z Medžugoria a modlitby za telesné a duchovné uzdravenie, bližšie informácie sú na výveske.

Stretnutie, kde deti môžu zažiť modlitbu, hry, súťaže bude 25.4. v sobotu o 15:00 v pastoračnom centre pod kostolom.

Dnes pozývame deti na rozprávku o Kocúrovi v čižmách do KA-Klubu o 11:00.

25.4. pozývame do KA-Klubu na Pohodovú zábavu  so začiatkom o 19:00. Prihlásiť sa možno do štvrtku v sakristii.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.