Novinky - oznamy

4. Veľkonočná nedeľa (26.4.2015)

4. Veľkonočná nedeľa "B" (26. apríl 2015)

Liturgický kalendár

Streda - sv. Kataríny Sienskej, panny a učitelky Cirkvi, patrónky Europy, sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci máj
Sobota - sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka
Budúca nedeľa bude 5. Veľkonočná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šarišská, Cíbová
Od budúcej nedele - rod. Michalková, Melová, Korbelová

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:30.

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

V stredu dopoludnia budem spovedať starších a navládnych.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v pondelok, utorok pol hodinu pred sv. omšami, štvrtok od 17:00, piatok od 16:30.

V utorok pozývame deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie na nácvik o 17:30, a o18:00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

1. mája sa uskutoční dekanátna púť do Trnového, prihlásiť sa možno  v sakristii kostola z organizačných dôvodov.

Tento rok sa bude konať prvý primestský tábor na Hájiku pre deti od 6 do 12 rokov v termíne 13.7.-17.7.2015 v priestoroch pastoračného centra a okolia Hájika. Prihlasovanie detí bude prebiehať do 31.5.2015 v sakristii, kde sú k dispozícii prihlášky na tábor. Tešíme sa na vás :).

Do Rajeckej Lesnej sa bude tento rok opäť putovať! Ak máš chuť zažiť s nami kopec zábavy, prihlás sa na Misijnú púť detí, ktorá sa bude konať v sobotu 9.mája v Rajeckej Lesnej. Zo Žiliny sa pôjde spoločným autobusom. Pre viac informácií, pozri plagát vo výveske. 

8. a 9. mája organizujeme turistiku do Veľkej Fatry, prihlásiť sa možno do 4. mája v sakristii kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.

V mene diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za mimoriadnu štedrosť, ktorú ste prejavili počas zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe a v Afrike zo strany radikálnych islamských fundamentalistov. Zbierka, ktorá sa konala na Kvetnú nedeľu, mala v rámci celej diecézy výnos 79.606 Eur, financie boli odoslané cestou Konferencie biskupov Slovenska. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.