Novinky - oznamy

5. Veľkonočná nedeľa (3.5.2015)

5. Veľkonočná nedeľa "B" (3. máj 2015)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa bude 6. Veľkonočná nedeľa

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalková, Melová, Korbelová
Od budúcej nedele - rod. Tumová, Škvareková, Bašková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 16:30. Od 17:30 bude vyložená sviatosť oltárna k poklone a 18:15 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu, po nej bude záverečné eucharistické požehnanie.

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

V mesiaci máj Vás pozývame na mariánske pobožnosti, začínajú 10 minút pred sv. omšou.

V utorok pozývame deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie na nácvik o 17:30, a o18:00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bude 17. mája o 10:00.

Tento rok sa bude konať prvý primestský tábor na Hájiku pre deti od 6 do 12 rokov v termíne 13.7.-17.7.2015 v priestoroch pastoračného centra a okolia Hájika. Prihlasovanie detí bude prebiehať do 31.5.2015 v sakristii, kde sú k dispozícii prihlášky na tábor. Tešíme sa na vás :).

Do Rajeckej Lesnej sa bude tento rok opäť putovať! Ak máš chuť zažiť s nami kopec zábavy, prihlás sa na Misijnú púť detí, ktorá sa bude konať v sobotu 9. mája v Rajeckej Lesnej. Zo Žiliny sa pôjde spoločným autobusom. Pre viac informácií, pozri plagát vo výveske. 

8. a 9. mája organizujeme turistiku do Veľkej Fatry, prihlásiť sa možno do 4. mája v sakristii kostola. Informačné stretnutie ohľadom dopravy bude 4. mája po sv.omši v sakristii kostola.

Vyšlo májové číslo diecézneho časopisu. Nájdete tam dva články o Ukrajine, reportáž zo stretnutia s manželským párom, správy z diania v našej diecéze a množstvo zaujímavostí pre každého člena rodiny.

31. mája a 1. júna bude duchovné obnova pre miništrantov v Terchovej, prihlásiť sa možno v sakristii.

Dnes bude zbierka na kňazský seminár.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.