Novinky - oznamy

6. Veľkonočná nedeľa (10.5.2015)

6. Veľkonočná nedeľa "B" (10. máj 2015)

Liturgický kalendár

Streda - Blahoslavená Panna Mária Fatimská, spomienka
Štvrtok - Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, cirkevne prikázaný sviatok
Sobota - Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Budúca nedeľa bude 7. Veľkonočná nedeľa

V tomto týždni máme prosebné dni, v pondelok bude formulár sv. omše „V čase sejby“

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumová, Škvareková, Bašková
Od budúcej nedele - rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:30.

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok, utorok, piatok o 18:00, streda o 7:00, vo štvrtok o 17: 00 a 18:30, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

V mesiaci máj Vás pozývame na mariánske pobožnosti, začínajú 10 minút pred sv. omšou.

Od štvrtku 14.5. sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred udelením sviatosti birmovania v našej farnosti po mariánskej pobožnosti. Vo štvrtok začneme pred sv. omšou o 18:30.

V utorok pozývame deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie na nácvik o 16:30, a o 18:00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Po sv. omši dostanú deti rovnošaty.

Sv. spoveď pre prvoprijimajúce deti a ich príbuzných bude 16. mája o 9:00 do 9:45.

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bude 17. mája o 10:00. Deti a rodičia sa stretnú o 9:45 pred  bývalou kaplnkou.

Zbierka na kňazský seminár bola 420 Euro.

Na budúcu nedeľu o 11:00 pozývame deti na rozprávku do KA-klubu.

Gymnázium sv. Františka v Žiline srdečne pozýva dnes 10. mája o 15.30 do auly školy  na akadémiu pri príležitosti Dňa matiek.  Súčasťou akadémie bude aj divadelné predstavenie s názvom "O ôsmej na arche" v prevedení najmladších žiakov školy - primánov. 

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.