Novinky - oznamy

7. Veľkonočná nedeľa (17.5.2015)

7. Veľkonočná nedeľa "B" (17. máj 2015)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa bude Nedeľa Zoslania Ducha svätého - Turíce

V tomto týždni máme letné kántrové dni, streda, piatok a sobota, ich úmysel je modlitba za duchovné povolania a za jednotu kresťanov.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková
Od budúcej nedele - rod. Káčerová, Konušiková, Svrčková

Rôzne

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 17:30.

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

V mesiaci máj Vás pozývame na mariánske pobožnosti, začínajú 10 minút pred sv. omšou, po  mariánskej pobožnosti bude Novéna k Duchu Svätému.

Na budúcu nedeľu bude výročná farská poklona, začne o 16:30 a o 18:15 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej bude záverečné eucharistické požehnanie.

Nácvik pre birmovancov bude 22. mája o 17:00 v kostole.

Sv. spoveď pre birmovancov a ich príbuzných bude 22. mája od 19:00 do 19:45.

Slávnosť birmovania  v našej farnosti bude 23. mája o 10:00. Birmovanci  a rodičia prídu do kostola o 9:45. Treba si priniesť birmovný lístok.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.

Dnes o 11:00 pozývame deti na rozprávku do KA-klubu.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.Ďakujem farníkom za pomoc pri osádzaní kríža. Ďakujem rodičom pri príprave slávnosti 1. sv. prijímania.