Novinky - oznamy

Nedeľa Ducha Svätého (24.5.2015)

Nedeľa Ducha Svätého "B" (24. máj 2015)

Liturgický kalendár

Pondelok - Svätodušný pondelok
Utorok - sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Štvrtok - Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Budúca nedeľa bude Nedeľa Najsvätejšej Trojice, patrocínium žilinskej katedrály

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerová, Konušiková, Svrčková
Od budúcej nedele - rod. Martoňova, Naštická,Troskovičová

Rôzne

Dnes bude výročná farská poklona, začne o 16:30 a o 18:15 bude korunka k Božiemu milosrdenstvu a po nej bude záverečné eucharistické požehnanie.

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok, utorok,štvrtok, piatok o 18:00, streda o 7:00, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

V mesiaci máj Vás pozývame na mariánske pobožnosti, začínajú 10 minút pred sv.omšou.

Dnes  bude zbierka na katolícke masmédia.

V piatok 29. mája po sv. omši bude informačné stretnutie ohľadom dopravy na miništrantskú duchovnú obnovu do Terchovej.

V sobotu 30. mája bude odchod autobusu na púť na Hostýn, Svatý Kopeček o 6:00 ráno zo Slnečného námestia, treba si zobrať občiansky preukaz a kartičku poistenca.

30. mája budú v našej farnosti modlitby za telesné a duchovné uzdravenie, začiatok o 15:00.

30. mája v sobotu pozývame deti o 15:00 na Erko-stretko do pastoračného centra. Čakajú Vás modlitby, súťaže, hry.

6. júna Vás pozývame na stretnutie rodín (je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zašportovať), ktoré bude na Paľovej búde, prihlásiť sa možno v sakristii kostola do 3. júna.

Milé deti, tento rok sa bude konať prvý primestský tábor na Hájiku pre deti od 6 do 12 rokov v termíne 13.7.-17.7.2015 v priestoroch pastoračného centra a okolia Hájika. Prihlasovanie detí bude prebiehať do 31.5.2015 v sakristii, kde sú k dispozícii prihlášky na tábor. Tešíme sa na vás :). Pobytový tábor je už obsadený.

Je ešte možnosť do 30. mája  prihlásiť sa na púť do Medžugoria, ktorá bude od 27. augusta do 2. septembra. Cena je 180 Euro.

Farnosť Žilina - Vlčince pozýva  29.05.2015 o 18:30 do klubu Prístav pod Kostolom Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch na prednášku Lukáša Lhoťana na tému: Kresťanstvo a islam.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem za pomoc pri príprave slávnosti birmovania.