Novinky - oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (31.5.2015)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B" (31. máj 2015)

Liturgický kalendár

Pondelok - sv.Justína, mučeníka, spomienka
Streda - sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Štvrtok - Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť, prikázaný sviatok
Piatok - sv.Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci jún
Sobota - 1.sobota v mesiaci, po sv.omši bude fatimská pobožnosť
Budúca nedeľa bude 10. nedeľa v období cez rok

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Martoňova, Naštická,Troskovičová
Od budúcej nedele - rod. Bugáňová, Chudá, Kopčová

Rôzne

Sväté omše v týždni budú nasledovne: v pondelok, utorok, piatok o 18:00, streda o 7:00, štvrtok o 17:00 a 18:30, sobota o 18:30, v nedeľu o 8:00, 10:00 a 18:30.

Vo štvrtok po sv.omši bude procesia so Sviatosťou oltárnou.

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať pondelok, utorok pol hodinu pred sv. omšou, vo štvrtok počas sv. omší a v piatok od 16:30.

V mesiaci jún Vás pozývame na litánie k Božskému srdcu, začínajú 10 minút pred sv. omšou.

V stredu dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych.

6. júna Vás pozývame na stretnutie rodín (je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zašportovať), ktoré bude na Paľovej búde, prihlásiť sa možno v sakristii kostola do 3. júna.

Milé deti, tento rok sa bude konať prvý primestský tábor na Hájiku pre deti od 6 do 12 rokov v termíne 13.7.-17.7.2015 v priestoroch pastoračného centra a okolia Hájika. Prihlasovanie detí bude prebiehať do 7.6. v sakristii, kde sú k dispozícii prihlášky na tábor. Tábor začne od 8:00 ráno, aby rodičia mohli odovzdať deti animátorom pred odchodom do práce. Cena je 20 Euro za dieťa na týždeň.Tešíme sa na vás.

Oznam pre budúcich tretiakov:
Zápis na 1.sv.prijímanie bude vo fare: 8.a 9.júna  v čase od 16:30 do 17:30. Na zápis nech príde aj jeden z rodičov.

Oznam pre budúcich birmovancov:
Zápis k sviatosti birmovania pre tohtoročných deviatakov a starších bude: 11. a 12.júna od 16:30 do 17:30 vo fare. Na zápis nech príde tiež aj jeden z rodičov.

Zbierka na katolícke masmédia bola 355 Euro.

Ďakujem  za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.