Novinky - oznamy

15. nedeľa v Cezročnom období, 12.07.2015

Liturgický kalendár:

Pondelok - pondelok 15. týždňa v Cezročnom období
Utorok - utorok 15. týždňa v Cezročnom období
Streda - spomienka na sv. Bonaventúru, bis. a uč. Cirkvi
Štvrtok - spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Piatok - spomienka na sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníka
Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
16. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Rabatinová, Přikrylová, Belešová
Od budúcej nedele: rod. Garelová, Mrázová, Trizuljaková

Pozvania a informácie:

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 18:00.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

DVD zo sviatosti birmovania si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Pre Žilinský dekanát ponúkame možnosť dopravy vlakom zo stanice Žilina. Cena obojsmerného lístka s miestenkou pre všetkých je 10,50 €. Zároveň hľadáme sponzorov, ktorí by pomohli tým, čo si nemôžu dovoliť kúpiť lístok a chceli by podporiť Národný pochod za život. Využime aj túto príležitosť ukázať a brániť kresťanské hodnoty. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola čím skôr.

18.-19.7.2015 sa uskutoční púť k PM – Karmelskej v Domaniži. Púť organizuje vdp. Martin Čerňanský. Program na výveske.

V ​tento ​utorok 14. júla 2015 sa v ​Diecéznom centre v Žiline bude konať konferencia Život a podnikanie. Pozývame veriacich podnikateľov i všetkých, ktorí sa o túto tému zaujímajú.

Organizačný tím pozýva mladých farníkov na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční 31.7.-2.8.2015 v Poprade.

Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku a Rusku. Bližšie informácie na výveske.