Novinky - oznamy

16. nedeľa v Cezročnom období, 19.07.2015

Liturgický kalendár:

PO - 20. 07. - Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období
UT - 21. 07. - Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
ST - 22. 07. - Streda spomienka na sv. Máriu Magdalénu
ŠT - 23. 07. - Štvrtok sviatok sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky EU
PI - 24.07. - Piatok 16. týždňa v Cezročnom období
SO - 25.07. - Sobota sviatok sv. Jakuba, apoštola
NE - 26.07. - 17. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Garelová, Mrázová, Trizuljaková
Od budúcej nedele: rod. Hradská, Jurčová, Žilinčárová

Pozvania a informácie:

Z organizačných dôvodov prosíme upratovanie v pondelok a piatok po sv. omši. Poslednú sobotu v mesiaci upratujeme namiesto piatku v sobotu po sv. omši. Ďakujeme za pochopenie.

Dnes bude modlitba posv. ruženca o 18:00.

Vo štvrtok po sv. omši adorácia nebude.

Organizačný tím pozýva mladých farníkov na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční 31.7.-2.8. 2015 v Poprade.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu farnosť.

Ďakujem animátorom za prímestský tábor, za ich čas strávený s deťmi a obetavosť.