Novinky - oznamy

20. nedeľa v Cezročnom období, 16.08.2015

Liturgický kalendár:

PO

17. 08.

Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období

UT

18. 08.

Utorok 20. týždňa v Cezročnom období

ST

19. 08.

Streda 20. týždňa v Cezročnom období

ŠT

20. 08.

Spomienka svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

PI

21. 08.

Spomienka svätého Pia X., pápeža

SO

22. 08.

Spomienka Panny Márie Kráľovnej

NE

23. 08.

21. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Mikušová, Sviteková, Surovcová
Od budúcej nedele: rod. Mičicová, Viteková, Dudášová

Pozvania a informácie:

V Nedeľu bude modlitba posv. ruženca o 18:00.

Vo štvrtok po sv. omši pozývame na adoráciu.

Ďakovná pobožnosť za tábor bude dnes o 17:00 h. Ďakujeme všetkým animátorom.

Zbierka pre potreby kostola bola 536 €.

Farnosť Dobrého pastiera Solinky navštívi 28.8. o 16.00  Austrálčan Alan Ames. Je to Bohom obdarovaný laik, ktorý po celom svete svedčí o svojom obrátení a prihovára sa za uzdravenie pre veriacich. Ste srdečné pozvaní.