Novinky - oznamy

21. nedeľa v Cezročnom období, 23.08.2015

Liturgický kalendár:

PO

24. 08.

Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola

UT

25. 08.

Utorok 21. týždňa v Cezročnom období

ST

26. 08.

Streda 21. týždňa v Cezročnom období

ŠT

27. 08.

Spomienka na sv. Moniku

PI

28. 08.

Spomienka na sv. Augustína

SO

29. 08.

Spomienka na Mučenícku smrť J. Krstiteľa

NE

30. 08.

22. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Mičicová, Viteková, Zichová
Od budúcej nedele: rod. Masná, Labátová, Zuskáčová

Pozvania a informácie:

nedeľu bude modlitba posv. ruženca o 18:00.

Vo štvrtok po sv. omši pozývame na adoráciu.

V sobotu prosíme o pomoc s upratovaním kostola.

V sobotu 29.8. budú modlitby za uzdravenie a oslobodenia o 15:00 h.

Aj v školskom roku 2015/2016 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na telefónnom čísle 02/20445253, alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk.

Farnosť Dobrého pastiera Solinky navštívi 28.8. o 16.00  Austrálčan Alan Ames. Je to Bohom obdarovaný laik, ktorý po celom svete svedčí o svojom obrátení a prihovára sa za uzdravenie pre veriacich. Ste srdečné pozvaní.

Odchod do Medžugoria je vo štvrtok 27.8. o 14:30 h od Hypertesca.

20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Pre Žilinský dekanát ponúkame možnosť dopravy vlakom zo stanice Žilina. Cena obojsmerného lístka s miestenkou pre všetkých je 10,50 €. Zároveň hľadáme sponzorov, ktorí by pomohli tým, čo si nemôžu dovoliť kúpiť lístok a chceli by podporiť Národný pochod za život. Využime aj túto príležitosť ukázať a brániť kresťanské hodnoty. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.