Novinky - oznamy

22. nedeľa v Cezročnom období, 30.08.2015

Liturgický kalendár:

PO 31. 08. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období
UT 01. 09. Utorok 22. týždňa v Cezročnom období
ST 02. 09. Streda 22. týždňa v Cezročnom období
ŠT 03. 09. Spomienka na sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
PI 04. 09. Piatok 22. týždňa v Cezročnom období, 1. v mesiaci
SO 05. 09. Sobota spomienka na Panny Márie v 1. sobotu v mesiaci
NE 06. 09. 23. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Masná, Labátová, Zuskáčová
Od budúcej nedele: rod. Šarišská, Cibová

Pozvania a informácie:

V nedeľu bude modlitba posv. ruženca o 18:00.

Vo štvrtok po sv. omši pozývame na adoráciu.

Spovedáme pol hodinu pred sv. omšami a štvrtok od 16:30, piatok od 16:00h.

Chorých spovedám v stredu ráno od 8:00.

Poprosím všetkých miništrantov, aby prišil 11.9. na stretnutie miništrantov, ktoré sa začne o 18:00 sv. omšou.

Na budúcu nedeľu počas sv. omše o 10:00 budeme vzývať Ducha Svätého na začiatku školského roka. Pozývam všetkých žiakov a študentov.

Sobotu 5.9. o 20:00h prosím o stretnutie na fare s bývalou farskou radou.

Od budúcej nedele bude večerná sv. omša o 18:30. Prvonedeľná adorácia s ružencom bude o 16:15.

6. 9. v nedeľu sa vo Višňovom uskutoční Diecézna púť mužov. Program na výveske.

20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Pre Žilinský dekanát ponúkame možnosť dopravy vlakom zo stanice Žilina. Cena obojsmerného lístka s miestenkou pre všetkých je 10,50 €. Zároveň hľadáme sponzorov, ktorí by pomohli tým, čo si nemôžu dovoliť kúpiť lístok a chceli by podporiť Národný pochod za život. Využime aj túto príležitosť ukázať a brániť kresťanské hodnoty. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.