Novinky - oznamy

23. nedeľa v Cezročnom období, 06.09.2015

Liturgický kalendár:

PO 07.09. 18:00Spomienka svätých Marka, Melichara a Štefana
UT 08.09. 18:00Sviatok Narodenia Panny Márie
ST 09.09. 7:00Streda 23. týždňa v Cezročnom období
ŠT 10.09. 18:00Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období
PI 11.09. 18:00Piatok 23. týždňa v Cezročnom období
SO 12.09. 18:30Sobota 23. týždňa v Cezročnom období
NE 13.09. 8:00, 11:00, 18:30 24. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Šarišská, Cibová
Od budúcej nedele: rod. MiIchalková, Melová, Korbelová
Prosíme pomoc dobrovoľníkov pri upratovaní kostola kvôli slávnosti v piatok po omši

Pozvania a informácie:

Poprosím všetkých miništrantov, aby prišli v piatok na stretnutie miništrantov, ktoré sa začne o 18:00 sv. omšou.

Pozývame mamičky s deťmi na stretko v utorok doobeda o 9:30 h do pastoračného centra.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Dnes pri svätých omšiach sa koná zbierka na potreby kňazského seminára. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok 10. septembra sa vo Farnosti Žilina - Solinky uskutoční rekolekcia kňazov Žilinského dekanátu. Stretnutie začne svätou omšou o 9:30 hod.

Komisia pre mládež Žilinskej diecézy ponúka mladým ročný kurz duchovnej formácie s názvom Príď Kráľovstvo Tvoje. Viac informácii je na stránke diecézy.

Vyšlo nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza. Nájdete v ňom správy zo života farností, príbehy manželských dvojíc, úvahu o školstve a národnom pochode za život a pozvánky na najbližšie podujatia.

20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Pre Žilinský dekanát ponúkame možnosť dopravy vlakom zo stanice Žilina. Cena obojsmerného lístka s miestenkou pre všetkých je 10,50 €. Svätú omšu pre veriacich z našej diecézy bude sláviť náš diecézny biskup v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii o 11:00 hod. Bližšie informácie nájdete na diecéznej stránke a na letáčiku, ktorý si môžete zobrať pri východe.

Na budúcu nedeľu slávime 1. výročie posvätenia farského kostola. Slávnostná sv. omša bude posunutá z pastoračných dôvodov na 11:00 h. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať vdp. Martin Čerňanský.