Novinky - oznamy

24. nedeľa v Cezročnom období, 13.09.2015

Liturgický kalendár:

PO14.09. 18:00Sviatok Povýšenia svätého Kríža
UT15.09. 8:00, 10:00, 18:30 Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
ST 16.09. 7:00 Spomienka svätých Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
ŠT 17.09. 18:00Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
PI 18.09. 18:00Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
SO 19.09. 18:30Sobota 24. týždňa v Cezročnom období
NE 20.09. 8:00, 10:00, 18:30 25. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Michalková, Melová, Korbelová
Od budúcej nedele: rod. Tumová, Škvareková, Bašková

Pozvania a informácie:

20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Tí, ktorí sa prihlásili, si môžu vyzdvihnúť lístky počas týždňa v sakristii. Cena lístka je 10,50.

Dnes bude zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Modlitba posv. ruženca bude dnes o 17:15 h.

Zbierka na potreby kňazského seminára bola 278,- €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Farnosť Žilina - Vlčince organizuje pútnicko - poznávací zájazd do Maďarska v dňoch 15. - 18. októbra. Cena je 190,- €. Informácie sú na výveske.

Pozývame všetkých mužov na prednášku Richarda Vašečku "Chcem byť chlap", ktorá sa uskutoční v pondelok, 21. septembra o 17.30 hod. v Diecéznom centre v Žiline. K dispozícii bude aj najnovšia publikácia autora na danú tému.

Prosíme ženy na cvičenie, ktoré začína vo štvrtok 17.9. o 19:00 h v pastoračnom centre pod kostolom. Cvičenie bude bývať v utorok a štvrtok 19:00-20:00 h. Je potrebné priniesť si podložku na cvičenie.