Novinky - oznamy

25. nedeľa v Cezročnom období, 20.09.2015

Liturgický kalendár:

PO21.09. 18:00Sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
UT22.09. 18:00Utorok 25. týždňa v Cezročnom období
ST23.09. 07:00pomienka svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza
ŠT24.09. 18:00Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
PI25.09. 18:00Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
SO26.09. 18:30Sobota 25. týždňa v Cezročnom období
NE27.09. 08:00, 10:00, 18:3026. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Tumová, Škvareková, Bašková
Od budúcej nedele: rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková

Pozvania a informácie:

V piatok si pripomenieme 16. výročie biskupskej vysviacky nášho diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.

Modlitba posv. ruženca bude dnes o 17:15 h.

Pozývame všetkých mužov na prednášku Richarda Vašečku "Chcem byť chlap", ktorá sa uskutoční v pondelok, 21. septembra o 17.30 hod. v Diecéznom centre v Žiline. K dispozícii bude aj najnovšia publikácia autora na danú tému.

Zbierka na kostol bola 561€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Prosíme rodiny, ktoré sú ochotné zapojiť sa do upratovania kostola, aby sa prihlásili v sakristii.

Pozývame všetky mamy, staré mamy a duchovné mamy na modlitbové trojdnie v dňoch 25.-27.9. 2015 do kostola Božieho milosrdenstva na Hájiku. V Piatok o 16:30 h sobota a nedeľa o 17:00.