Novinky - oznamy

26. nedeľa v Cezročnom období, 27.09.2015

Liturgický kalendár:

PO 28.09. 18:00Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období
UT 29.09. 18:00Sviatok svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
ST 30.09. 07:00Spomienka svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
ŠT 01.10. 18:00Spomienka svätej Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
PI 02.10. 18:00Spomienka svätých anjelov strážcov
SO 03.10. 07:00 Sobota 26. týždňa v Cezročnom období
NE 04.10. 08:00, 10:00, 18:30 27. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková
Od budúcej nedele: rod. Káčerová, Konušiaková, Svrčková

Pozvania a informácie:

Spovedáme pol hodinu pred sv. omšami a štvrtok od 16:30, piatok od 16:00h.

Chorých spovedám v stredu ráno od 8:00.

Modlitba posv. ruženca bude dnes o 17:15h.

Prosíme rodiny, ktoré sú ochotné zapojiť sa do upratovania kostola, aby sa prihlásili v sakristii.

Pozývame všetky mamy a staré mamy s deťmi na detské stretnutia. Stretnutia sa konajú každý utorok o 9:30 hod. v pastoračných priestoroch. Zaspievame si, zahráme sa a spolu si aj niečo vyrobíme. Tešíme sa na Vás a budeme radi, ak odovzdáte pozvanie aj vaším priateľom.

V sobotu 03. októbra bude v Rajeckej Lesnej „Fatimská sobota“ s o. biskupom za účasti Žilinského dekanátu. Sobotnú sv. omšu prekladám na 7:00h. Večerná sobotná sv. omša nebude. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do stredy v sakristii. Ak naplníme 32 miest objednám autobus.

Prosím všetky deti, ktoré sa pripravujú tento školský rok na 1. sv. prijímane, aby prišli utorok o 18:00h na sv. omšu.

Prosím všetkých študentov, ktorí sa zapísali tento školský rok na prípravu na sviat. birmovania, aby prišli piatok o 18:00 na sv. omšu.

Inštitút Communio pripravil v tomto týždni 6. ročník týždňa kresťanskej kultúry. Na každý deň je pripravené nejaké podujatie evanjelizačného charakteru: výstava, konferencia, čítanie Svätého písma pred katedrálou,  sociálny projekt pre núdznych, diskusia alebo prezentácia. Viac informácií na plagáte a letákoch, ktoré sú vzadu na stolíku.

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku organizuje v dňoch 01. – 14. októbra vo vestibule Mestského úradu v Žiline výstavu fotografií o prenasledovaní rehoľných sestier v 50. rokoch 20. storočia s názvom Súď ma a skúšaj. Výstavu bude možné navštíviť počas pracovných dní od 08.00 – 18.00 hod. V dňoch 01. a 07. októbra sa bude každú hodinu od 08.00 – 15.00 hod. premietať aj dokumentárny film. Vstup je zdarma.

Gymnázium sv. Františka v Žiline pozýva na divadelné predstavenie Carla Goldoniho s názvom Sluha dvoch pánov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 04. októbra o 15.30 hod. v aule gymnázia. Vstupné je dobrovoľné. Vstupenky si môžete vopred vyzdvihnúť na vrátnici gymnázia v pracovných dňoch.

V nedeľu 04. októbra bude na hore Živčák posvätený nový kostol Panny Márie Matky Cirkvi. Duchovný program začína od štvrtka duchovnou obnovou. Program je na výveske.

Diecézny biskup posiela svoje poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do Národného pochodu za život: „Drahé sestry a bratia, po niekoľkých dňoch, ktoré uplynuli od Národného pochodu za život, vám chcem týmto spôsobom poďakovať za jeho podporu, či už to bolo osobnou účasťou, alebo obetovaním modlitieb, či vašich utrpení. Ďakujem tiež mnohým organizátorom a dobrovoľníkom, bez vašej ochoty a obetavej práce by sa podujatie takýchto rozmerov nemohlo uskutočniť. Vďaka vám všetkým sme prispeli k radostnému svedectvu živej a kultivovanej viery a môžeme spolu zdieľať nádej, že pochod za život posilní naše úsilie chrániť ľudský život od jeho počatia až po prirodzenú smrť. So srdečným pozdravom a apoštolským požehnaním. Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup"

Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Pri spoločnej modlitbe v kostole alebo v rodinách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe posvätného ruženca.