Novinky - oznamy

27. nedeľa v Cezročnom období, 4.10.2015

Liturgický kalendár:

PO 5.10. 18:00 Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období
UT 6.10. 18:00 Utorok 27. týždňa v Cezročnom období
ST 7.10. 07:00Spomienka Ružencovej Panny Márie
ŠT 8.10. 18:00 Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
PI 9.10. 18:00 Piatok 27. týždňa v Cezročnom období
SO 10.10. 18:30 Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
NE 11.10. 08:00, 10:00, 18:30 28. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Káčerová, Konušiaková, Svrčková
Od budúcej nedele: rod. Martoňová, Naštická, Troskovičová

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. ruženca a prvonedeľná adorácia bude dnes o 17:30 h.

Prosíme rodiny, ktoré sú ochotné zapojiť sa do upratovania kostola, aby sa prihlásili v sakristii.

Pozývame všetky mamy a staré mamy s deťmi na detské stretnutia. Stretnutia sa konajú každý utorok o 9:30 hod. v pastoračných priestoroch. Zaspievame si, zahráme sa a spolu si aj niečo vyrobíme. Tešíme sa na Vás a budeme radi, ak odovzdáte pozvanie aj vaším priateľom.

Súkromné centrum voľného času Žirafa je opäť v pastoračnom centre. Od 1. októbra sa otvárajú krúžky: Miniškôlka, Angličtina pre najmenších, Tanečný krúžok, Hip-hop. Máme veľký záujem otvoriť Klubovňu Hájovňa, ktorú deti využívali v čase po škole. Klubovňa by bola otvorená Po-Pi od 14:00 do 18:00 h. Počas prázdnin aj v doobedňajších hodinách. V rámci klubovne budú prebiehať tvorivé aktivity, angličtina, spoločenské hry a rôzne iné aktivity. Pitný režim bude zabezpečený. Všetky aktivity budú prebiehať s pedagogickým dozorom. V priebehu Októbra máte možnosť rodičia prihlásiť svoje deti do klubovne. Členský poplatok je 5 € na mesiac. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0903 592 792 alebo osobne na ulici Pivovarskej 3.

Prosím rodičov detí, ktoré boli na prímeskom letnom tábore, aby prišli po sv. omši podpísať prezenčku do sakristie.

Prosím všetky deti, ktoré sa pripravujú tento školský rok na 1. sv. prijímane, aby prišli utorok o 17:30h na nácvik spevu a na sv. omšu o 18:00.

Mládežnícky spevácky zbor P.O.Z. vás pozýva na konkurz nových členov, ktorý sa bude konať v nedeľu 11.10. o 14:30h v pastoračnom centre.

Začíname mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii a modlitbe posvätného ruženca. Pri spoločnej modlitbe v kostole alebo v rodinách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe posvätného ruženca.

Budúcu nedeľu 11.októbra bude v kostole sv. Barbory na sv. omši o 11 hod. bude účinkovať Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU).  Po tejto sv. omši bude mať zbor  kratší, cca polhodinový koncert.

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Biblia na cestách, ktorá sa uskutoční 5.10.2015 o 17.00 hod. v Krajskej knižnici v Žiline. Bližšie informácie na nástenke.

Klub kresťanských pedagógov v Žiline pozýva všetkých záujemcov na pravidelné mesačné stretnutie v utorok 6. októbra 2015 o 15,00 hodine do FIDÉLIA u kapucínov (vchod zo zadnej strany Sirotárskeho kostola v Žiline) Téma: Modlitba ruženca v rukách moderného kresťana Prednáša: Ing. ThLic. Igor Škrabák, pán kaplán vo Farnosti Žilina-Mesto

Vo ŠT 08.10.2015 sa u Kapucínov uskutoční rekolekcia kňazov Žilinského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9:30 v Kostole Obrátenia sv. apoštola Pavla v Žiline. Srdečne ste pozvaní.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola.

Poštové poukážky na podporu rádia Lumen nájdete na stolíku pri časopisoch. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.