Novinky - oznamy

28. nedeľa v Cezročnom období, 11.10.2015

Liturgický kalendár:

PO 12.10. 18:00 Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
UT 13.10. 18:00 Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
ST 14.10. 07:00 Streda 28. týždňa v Cezročnom období
ŠT 15.10. 18:00 Spomienka na sv. Teréziu od Ježiša, pannu a uč. Cirkvi
PI 16.10. 18:00 Ľubovoľná spomienka svätej Margity Márie Alacoque, panny
SO 17.10. 18:30 Spomienka na sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
NE 18.10. 08:00, 10:00, 18:30 29. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Martoňová, Naštická, Troskovičová
Od budúcej nedele: rod. Bugáňová, Chudá, Kopčová

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. ruženca bude dnes o 17:30h.

Prosíme rodiny, ktoré sú ochotné zapojiť sa do upratovania kostola, aby sa prihlásili v sakristii.

Pozývame všetky mamy a staré mamy s deťmi na detské stretnutia. Stretnutia sa konajú každý utorok o 9:30 hod. v pastoračných priestoroch. Zaspievame si, zahráme sa a spolu si aj niečo vyrobíme. Tešíme sa na Vás a budeme radi, ak odovzdáte pozvanie aj vaším priateľom.

Súkromné centrum voľného času Žirafa v pastoračnom centre, otvára krúžky: Miniškôlka, Angličtina pre najmenších, Tanečný krúžok, Hip-hop a Klubovňa. Klubovňa by bola otvorená Po-Pi od 14:00 do 18:00h. V rámci klubovne budú prebiehať tvorivé aktivity, angličtina, spoločenské hry a rôzne iné aktivity. V priebehu Októbra máte možnosť rodičia prihlásiť svoje deti do klubovne. Členský poplatok je 5€ na mesiac. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0903 592 792 alebo osobne na ulici Pivovarskej 3.

Prosím všetky deti, ktoré sa pripravujú tento školský rok na 1. sv. prijímane, aby prišli utorok o 17:30h na nácvik spevu a na sv. omšu o 18:00.
Pápežské dielo „Kirche in Not“ pozýva v nedeľu 18. októbra o 09.00 hod. deti na modlitbu ruženca za jednotu a mier s názvom „Jeden milión detí“. Viac informácií je na výveske.

Mládežnícky spevácky zbor P.O.Z. vás pozýva na konkurz nových členov, ktorý sa bude konať v nedeľu 11.10. o 14:30h v pastoračnom centre.

Do pozornosti dávam oznam ohľadom poradne Rafael, ktorá je súčasťou našej farnosti, kde máte v prípade potreby možnosť využiť psychologické konzultácie. Viac informácií dostanete na  poradnarafael@gmail.com.

Dnes je zbierka na potreby kostola. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.

V nedeľu 18. októbra budeme sláviť misijnú nedeľu, kedy osobitne prosíme za misie a ohlasovanie evanjelia národom. Pri svätých omšiach bude zbierka na misie.