Novinky - oznamy

29. nedeľa v Cezročnom období, 18.10.2015

Liturgický kalendár:

PO 19.10. 18:00 Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období
UT 20.10. 18:00 Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
ST 21.10. 07:00 Streda 29. týždňa v Cezročnom období
ŠT 22.10. 18:00 Ľubovoľná spomienka na Jána Pavla II., pápeža
PI 23.10. 18:00 Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
SO 24.10. 18:30 Sobota 29. týždňa v Cezročnom období
NE 25.10. 08:00, 10:00, 18:30 30. nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Bugáňová, Chudá, Kopčová
Od budúcej nedele: rod. Grečnarová, Kucharovicová, Šimalová

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. ruženca bude dnes o 17:30 h.

Prosím všetky deti, ktoré sa pripravujú tento školský rok na 1. sv. prijímane, aby prišli utorok o 17:30 h na nácvik spevu a na sv. omšu o 18:00.

Prosím o stretnutie s farskou radou sobotu 24.10. o 20:00 h na fare.

Do pozornosti dávam oznam ohľadom poradne Rafael, ktorá je súčasťou našej farnosti, kde máte v prípade potreby možnosť využiť psychologické konzultácie. Viac informácií dostanete na  poradnarafael@gmail.com.

Zbierka na potreby kostola bola 1099 €. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.

Dnes je zbierka na misie. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.