Novinky - oznamy

30. nedeľa v Cezročnom období, 25.10.2015

Liturgický kalendár:

PO 26.10. 18:00 Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období
UT 27.10. 18:00 Utorok 30. týždňa v Cezročnom období
ST 28.10. 07:00 Sviatok Šimona a Júdu, apoštolov
ŠT 29.10. 18:00 Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období
PI 30.10. 18:00 Piatok 30. týždňa v Cezročnom období
SO 31.10. 18:30 Sobota 30. týždňa v Cezročnom období
NE 1.11. 08:00, 10:00, 18:30 Slávnosť Všetkých svätých

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Grečnarová, Kucharovicová, Šimalová
Od budúcej nedele: rod. Čelková, Lutišanová, Pupišová

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. ruženca bude dnes o 17:30 h.

Spovedať pred dušičkami budeme: štvrtok od 17:00 hpiatok od 16:00 h.

Prosím všetky deti, ktoré sa pripravujú tento školský rok na 1. sv. prijímane, aby prišli utorok o 17:30 h na nácvik spevu a na sv. omšu o 18:00.

Dňa 30.10. o 18:45 Vás pozývame na tanečný večer do Ka-klubu. Počas večera sa bude konať výuka spoločenských tancov spojená s občerstvením. Dobrovoľný príspevok je 3 € na pár. Tešíme sa na Vás.

Dňa 21.11. Vás pozývame na Katarínsku farskú zábavu do Ka-klubu. Je to možnosť stretnúť sa, zabaviť. Cena je 10 €/dospelý, 6 €/študent. Vstupenky je možné zakúpiť v sakristii kostola.