Novinky - oznamy

Slávnosť Všetkých Svätých, 1.11.2015

Liturgický kalendár:

PO 2.11. 17:00
18:30
Spomienka na Všetkých verných zosnulých
UT 3.11. 18:00 Utorok 31. týždňa v Cezročnom období
ST 4.11. 07:00 Spomienka Sv. Karola Borromea, biskupa
ŠT 5.11. 18:00 Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
PI 6.11. 18:00 Prvý piatok v mesiaci november
SO 7.11. 18:30 Sobota 31. týždňa v Cezročnom období
NE 8.11. 08:00, 10:00, 18:30 32. Nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Čelková, Lutišanová, Pupišová
Od budúcej nedele: rod. Vojtašová, Rašková, Kondelová

Pozvania a informácie:

Prvonedeľná adorácia začne dnes o 17:00 h. Modlitba posv. ruženca bude o 17:15 h.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu za kňazské a rehoľné povolania.

Chorých budem spovedať v stredu od 8:00 h.

Spovedať v tomto týždni budem pol hodinu pred sv. omšami.

Od dnešnej nedele až do 8.11. môžete za obvyklých podmienok + návšteve cintorína získať úplne odpustky pre duše v očistci. V týchto dňoch sa budeme chodievať modliť na cintorín do Závodia po večerných sv. omšiach. Všetkých pozývam.

Fórum života organizuje 13. ročník Sviečka za nenarodené deti. Spomienku môžete vyjadriť 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou. Podporiť túto kampaň môžete zakúpením sviečky.

Petíciu na záchranu kláštora Karmel v Košiciach môžete podpísať vzadu na stolíku.

Úmysly sv. omší do konca roka už sú obsadené! Na mesiac január začneme zapisovať až od začiatku decembra.

V piatok prosíme o účasť na sv. omši všetkých birmovancov a ich animátorov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farského kostola. Za Vaše milodary vyslovujeme vopred Pán Boh odplať.

Prosím rodiny, ktoré by ešte chceli pomôcť pri upratovaní nášho farského kostola, aby sa prihlásili v sakristii kostola.

Dňa 13.11. 2015 sa od 9:00 – 15:00 uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline Deň otvorených dverí. Bližšie informácie na výveske.

Dňa 21.11. Vás pozývame na Katarínsku farskú zábavu do Ka-klubu. Je to možnosť stretnúť sa, zabaviť. Cena je 10 € / dospelý, 6 € / študent. Vstupenky je možné zakúpiť v sakristii kostola. Kto by chcel prispieť cenou do tomboly, môže ju priniesť do sakristie po sv. omšiach.