Novinky - oznamy

32. nedeľa v Cezročnom období, 8.11.2015

Liturgický kalendár:

PO 9.11. 18:00 Sviatok, Výročie posviacky Lateránskej baziliky
UT 10.11. 18:00 Spomienka Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
ST 11.11. 07:00 Spomienka Sv. Martina z Tours, biskupa
ŠT 12.11. 18:00 Spomienka Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
PI 13.11. 18:00 Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
SO 14.11. 18:30 Sobota 32. týždňa v Cezročnom období
NE 15.11. 08:00, 10:00, 18:30 33. Nedeľa v cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Vojtašová, Rašková, Kondelová
Od budúcej nedele: rod. Marcová, Bielečková, Zikešová

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. ruženca bude o 17:30 h.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Úmysly sv. omší do konca roka už sú obsadené! Na mesiac január začneme zapisovať až od začiatku decembra.

Dnes je zbierka pre potreby farského kostola. Za Vaše milodary Pán Boh odplať.

Prosím rodiny, ktoré by ešte chceli pomôcť pri upratovaní nášho farského kostola, aby sa prihlásili v sakristii kostola.

Ružencové bratstvo v našej farnosti prechádza reorganizáciou. Prosíme členov Ruž. bratstva, aby si vyzdvihli prihlášku vzadu na stolíku. V rámci prihlášky je možnosť vybrať z troch foriem členstva.

Vo ŠT 12.11.2015 sa vo Farnosti Žilina - Závodie uskutoční rekolekcia kňazov Žilinského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9:30 v Kostole sv. Štefana, uhorského kráľa v Žiline - Závodí. Srdečne ste pozvaní.

Deň otvorených dverí na Gym. Sv. Farntiška z Assisi bude 18.11. 2015. Bližšie informácie na výveske.

Godzone tour 2015 v Žiline na zimnom štadióne bude 18.11 o 18:00 h. Bližšie informácie na výveske.

Klub kresťanských pedagógov v p o z ý v a všetkých záujemcov na pravidelné mesačné stretnutie v utorok 10. novembra 2015 o 15:00 hodine do FIDÉLIA u kapucínov Téma: Význam modlitby za našich zosnulých Prednáša: Páter Janko Macej, OFMCap.

Rehoľa Misionárov Saletínov v spolupráci s Rodinkovom 20. - 22. novembra 2015 v Belušských Slatinách organizujú duchovnú obnovu "rozVEDENÍ k BOHU" I., ktorá je určená pre rozvedených, ktorí žijú sami. Bližšie informácie na výveske.

Dňa 21.11. Vás pozývame na Katarínsku farskú zábavu do Ka-klubu. Je to možnosť stretnúť sa, zabaviť. Cena je 10 € / dospelý, 6 € / študent. Vstupenky je možné zakúpiť v sakristii kostola. Kto by chcel prispieť cenou do tomboly, môže ju priniesť do sakristie po sv. omšiach.