Novinky - oznamy

33. nedeľa v Cezročnom období, 15.11.2015

Liturgický kalendár:

PO 16.11. 18:00 Pondelok 33. týždňa v Cezročnom období
UT 17.11. 18:00 Spomienka Sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku
ST 18.11. 07:00 Streda 33. týždňa v Cezročnom období
ŠT 19.11. 18:00 Štvrtok 33. týždňa v Cezročnom období
PI 20.11. 18:00 Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
SO 21.11. 18:30 Spomienka Obetovanie Panny Márie
NE 22.11. 08:00, 10:00, 18:30 Nedeľa Krista Kráľa

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Marcová, Bielečková, Zikešová
Od budúcej nedele: rod. Rabatinová, Přikrilová, Belešová

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. ruženca bude o 17:30h.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Zbierka pre potreby farského kostola bola 590,56 €. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa na zimnom štadióne v Žiline uskutoční evanjelizačný večer projektu Godzone s názvom "ZMENA ATMOSFÉRY", v stredu 18. novembra o 18.00 hod. Pozvaní sú aj neveriaci a hľadajúci.

Diecézna charita Žilina budúci týždeň 16.-21.november 2015 bude prebiehať celoslovenská zbierka potravín v spolupráci s Tescom. Bližšie informácie na výveske.

28. až 29. novembra 2015 sa bude v Kňazskom seminári sv. Gorazda konať víkendové stretnutie pod názvom „Deň otvorených dverí Miništrantských táborov“. Pozvaní sú všetci miništranti z Nitrianskej a Žilinskej diecézy.

Gymnázium  Kráľovnej  pokoja  v  Žiline  pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, dňa 24. 11. 2015. Bližšie informácie na výveske.

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, dňa 18. 11. 2015. Bližšie informácie na výveske.

Budúcu nedeľu budeme sláviť slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pri ktorej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pozývame Vás na Katarínsku farskú zábavu do Ka-klubu Dňa 21.11. v sobotu. Zábava tanec, tombola, dobré vínko, kultúrny program, skvelá spoločnosť. Ceny do tomboly môžete priniesť do sakristie alebo priamo na zábavu.