Novinky - oznamy

34. nedeľa v Cezročnom období, 22.11.2015

Liturgický kalendár:

PO 23.11. 18:00 Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období
UT 24.11. 18:00 Spomienka Sv. Ondreja Dung-Laka, a spoločníkov mučeníkov
ST 25.11. 07:00 Spomienka Sv. Ondreja Dung-Laka, a spoločníkov mučeníkov
ŠT 26.11. 18:00 Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
PI 27.11. 18:00 Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
SO 28.11. 18:30 Sobota 34. týždňa v Cezročnom období
NE 29.11. 08:00, 10:00, 18:30 1. Adventná Nedeľa

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Rabatinová, Přikrilová, Belešová
Od budúcej nedele: rod. Mrázová, Trizuljaková

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. ruženca bude o 17:30 h.

Vo štvrtok po sv. omši Vás pozývame na adoráciu.

Prihlášky do ružencového bratstva prosíme odovzdať do 1.12.2015. Prihlásiť sa môžu aj nový členovia.

Požehnanie adventných vencov bude na budúcu nedeľu počas všetkých sv. omší.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Modlitby za oslobodenie a uzdravenie budú v sobotu od 15 h. Všetci ste pozvaní.

Pozývame všetkých priaznivcov divadla na komédiu SLUHA DVOCH PÁNOV v podaní  talentovaných žiakov Gymnázia sv. Františka v Žiline. Vo štvrtok 26.11. po sv. omši o 19.00. v KA-KLUBE v Kaplnke. Vstupne dobrovoľné.

Dnes (v nedeľu) slávime slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Gymnázium  Kráľovnej  pokoja  v  Žiline  pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 24. novembra. Bližšie informácie na výveske.