Novinky - oznamy

4. Adventná nedeľa, 20.12.2015

Liturgický kalendár:

PO 21.12. 18:00 Pondelok po 4. adventnej nedeli
UT 22.12. 18:00 Utorok po 4. adventnej nedeli
ST 23.12. 07:00 Streda po 4. adventnej nedeli
ŠT 24.12. 16:00 Slávnosť Narodenia Pána
PI 25.12. 24:00
08:00
10:00
18:30
Slávnosť Narodenia Pána
SO 26.12. 08:00
10:00
18:30
Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
NE 27.12. 08:00
10:00
18:30
Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Mažgutová, Jurovcová, Ružbarská
Od budúcej nedele: rod. Tumová, Škvareková

Pozvania a informácie:

Začína nový upratovací zoznam.

Modlitba ruženca Božieho milosrdenstva bude každý deň o 15:00h v kostole celý jubilejný rok.

Utorok pred večernou sv. omšou sa nebude spovedať a večerná sv. omša začne o 18:10.

Detská veľká adventná súťaž pokračuje štvrtým rébusom. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii. Vyhodnotenie bude 24.12.2015 o 16:00h.

Na slávnosť narodenia Pána bude vianočná ofera.

Spoločná spoveď v našej farnosti bude Pondelok 10:00-11:30 a 16:00-18:30h.

Pripomínam že pred večernou nedeľnou sv. omšou 18:30 sa nespovedá.

Prosím šikovné gazdinky, aby napiekli koláče na spoločnú sv. spoveď.

Prosím ochotných pomocníkov o pomoc pri zdobení kostola 23.12. v stredu po sv. omši o 7:00h.

Betlehemské svetlo si môžete zobrať na Štedrý deň v čase od 8:00 – 10:00 pred kostolom.

Modlitby pri štedrovečernom stole si môžete zobrať zo stolíka na časopisy.

Na sviatok sv. Štefana 26.12. požehnáme pri všetkých sv. omšiach budúce mamičky.

Na sviatok Sv. rodiny 27.12. v nedeľu si pri svätých omšiach manželia obnovia manželské sľuby.

Dobrá novina koledníci budú koledovať 27.12. v nedeľu od 14:30 do 18:30.

Sv. otec František si želá, aby sa tento rok na sviatok Svätej Rodiny v každej diecéze slávilo jubileum rodín. Naša diecéza sa k tejto udalosti pridá slávením svätej omše, ktorú bude celebrovať náš otec biskup Tomáš v katedrále v Žiline 27. decembra o 10:30 spolu s rodinami za každý dekanát, s ktorými slávnostne prejde aj svätou bránou milosrdenstva.  Pozývame všetky rodiny, aby sa duchovne pripojili k tejto slávnosti vo svojich farnostiach a rodinách. Viac o možností sláviť Jubileum doma v rodine nájdete na diecéznej stránke.