Novinky - oznamy

Sviatok Svätej Rodiny, 27.12.2015

Liturgický kalendár:

PO 28.12. 18:00 Sv. Neviniatok, mučeníkov
UT 29.12. 18:00 Piaty deň v oktáve narodenia Pána
ST 30.12. 07:00 Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
ŠT 31.12. 17:00 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
PI 1.1. 08:00
10:00
18:30
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
SO 2.1. 18:30 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, biskupov
NE 3.1. 08:00
10:00
18:30
Druhá nedeľa po narodení Pána

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: rod. Tumová, Škvareková
Od budúcej nedele: skupina č. 1 (rod. Mičicová, Vítková, Dudášová, Zichová)

Pozvania a informácie:

Začína nový upratovací zoznam. Rozdelenie do skupín a dátumy upratovania si môžete pozrieť na nástenke.

Modlitba ruženca Božieho milosrdenstva bude každý deň o 15:00h v kostole celý jubilejný rok.

Pripomíname že dnes od 14:30 budú chodiť koledníci koledovať. Koledníci sa stretnú o 13:30 v pastoračnom centre.

Vianočná ofera bola 599,67 €. Za Vaše milodary vyslovujem úprimné PBZ.

Vo štvrtok pri sv. omši budeme spoločne ďakovať za rok 2015. Po sv. omši bude ďakovná pobožnosť.

Vo štvrtok od 23:00-23:45 Vás pozývame na adoráciu. Po nej spoločne privítame nový rok 2016.

V piatok bude pri sv. omšiach novoročná ofera. Za Vaše milodary vyslovujem vopred úprimné PBZ.

V sobotu po sv. omši Vás pozývame na fatimskú pobožnosť, nakoľko máme prvú sobotu v mesiaci január.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za Vaše milodary vyslovujem vopred úprimné PBZ.