Novinky - oznamy

3. nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána, 10.1.2016

Liturgický kalendár:

PO 11.1. 18:00 Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
UT 12.1. 18:00 Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
ST 13.1. 07:00 Streda 1. týždňa v Cezročnom období
ŠT 14.1. 18:00 Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
PI 15.1. 18:00 Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
SO 16.1. 18:30 Sobota 1. týždňa v Cezročnom období
NE 17.1. 08:00
10:00
18:30
2. Nedeľa v Cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: skupina č. 2 (rod. Labátová, Zuskáčová, Ružbarská, Gabajová)
Od budúcej nedele: kupina č. 3 (Šarišská, Cibová, Cibová, Adámková)

Pozvania a informácie:

Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa s právnou účinnosťou od 10.1.2016 prichádza do našej farnosti na diakonskú prax diakon Marek Zawojski. Myslíme na neho v modlitbách.

Všetky deti našej farnosti ktoré už navštevujú základnú školu srdečne pozývajú naši mladí z eRka na detské eRko stretká, ktoré budú bývať v pastoračnom centre. Prvé stretnutie bude v nedeľu 24.1.2016 o 14:00. Tešíme sa na Vás!

Srdečne vás pozývame na Deň spoločenstva v nedeľu 17.1.2016 po sv. omši o 10.00 do pastoračného centra. Nemusíte sa rozprávať po sv. omši pred kostolom, ale v teple pastoračného centra sa môžete ponúknuť kávou, čajom alebo priniesť aj niečo dobré pod zub. Chceli by sme sa takto stretávať každú tretiu nedeľu v mesiaci, navzájom sa lepšie spoznávať a vytvárať tak spoločenstvo našej farnosti.

Koledníci Dobrej noviny ďakujú všetkým veriacim našej farnosti za prijatie v ich príbytkoch, za každý milodar pre deti v Afrike a štedrosť. Spolu vykoledovali 1 030€. Úprimne ďakujeme.

Mladí muži, ktorí cítia v sebe povolanie ku kňazstvu, prosíme aby sa prihlásili u pána farára.

Dnes je zbierka na kostol. Za Vaše milodary vyslovujem úprimné PBZ.

Požehnávať príbytky budeme chodiť dnes od 14:00 - 18:00.

Srdečne vás pozývame na ekumenické modlitebné stretnutie pod názvom "Nádej pre Slovensko", ktoré sa uskutoční v nedeľu17.01.2016 o 16:30 v prednáškovej sále Diecézneho centre v Žiline. Hlavnými prednášajúcimi sú Marek Krajčí z platformy Kresťania v meste v Bratislave a Richard Vašečka zo Žiliny. Stretnutie bude zamerané na modlitby za jednotu kresťanov a parlamentné voľby do NR SR.
Vstup je voľný.