Novinky - oznamy

3. Nedeľa v Cezročnom období, 24.1.2016

Liturgický kalendár:

PO 25.1. 18:00 Obrátenie sv. Pavla, apoštola
UT 26.1. 18:00 Spomienka na sv. Timoteja a Títa, biskupov
ST 27.1. 07:00 Streda 3. týždňa v Cezročnom období
ŠT 28.1. 18:00 Spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
PI 29.1. 18:00 Piatok 3. týždňa v Cezročnom období
SO 30.1. 18:30 Sobota 3. týždňa v Cezročnom období
NE 31.1. 08:00
10:00
18:30
4. Nedeľa v Cezročnom období

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 4: Michalková, Melová, Kubánková
Od budúcej nedele: Skupina č. 5: Tumová, Škvareková, Bašková, Horáčková

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. Ruženca a korunky Božieho milosrdenstva bude dnes o 15:00h.

Všetky deti našej farnosti ktoré už navštevujú základnú školu srdečne pozývajú naši mladí z eRka na detské eRko stretká, ktoré budú bývať v pastoračnom centre. Prvé stretnutie bude v nedeľu 24.1.2016 o 14:00. Tešíme sa na Vás!

Prosím birmovancov, aby si prišli do sakristie pre osobný list.

Prosím rodičov detí, ktoré sa tento rok pripravujú na prijatie Ježiša Krista v Eucharistii, aby si prišli do sakristie pre prihlášku.

Prvé sv. prijímanie bude 1.5.2016

Don Bosco show bude 30.1. 2016. vstupenky sa predávajú v sakristii a info je na výveske.

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú v sobotu 30.1. program začína o 15:00h.

Pozývame všetky mamy, staré mamy a duchovné mamy na modlitbové trojdnie, ktoré bude v dňoch 29.1 a 31.1. v Kostole Božieho milosrdenstva na Hájiku. V piatok začneme o 16.30, sv. omša bude o 18.00 hodine a v nedeľu začneme o 15.00 modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.