Novinky - oznamy

5. Nedeľa v Cezročnom období, 7.2.2016

Liturgický kalendár:

PO 8.2. 18:00 Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období
UT 9.2. 18:00 Utorok 5. týždňa v Cezročnom období
ST 10.2. 07:00 Popolcová streda
ŠT 11.2. 18:00 Spomienka na Preblahoslavenú P. Máriu Lurdsku
PI 12.2. 18:00 Piatok po Popolcovej strede
SO 13.2. 18:30 Sobota po Popolcovej strede
NE 14.2. 08:00
10:00
18:30
1. Pôstna nedeľa

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 6: Zatkalíková, Šilhárová, Šošková
Od budúcej nedele: Skupina č. 7: Kačerová, Konušiková, Svrčková, Zelníková

Pozvania a informácie:

Modlitba posv. Ruženca a korunky Božieho milosrdenstva bude dnes o 15:00h.

V stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa do sýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v príbehu dňa). To neplatí pre chorých a pre deti. Podľa Kánonu 1252 zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života do 60 roku života.

Štvrtok je 24. svetový deň chorých, pri večernej sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Môže ju prijať pokrstený katolík vo vážnom zdravotnom stave a každí, kto dovŕšil 60 rok života.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v piatok o 17:30 a v nedeľu o 18:00.

Žirafa otvára nový krúžok - Tvorivé dielne, môžete sa prihlásiť. Bližšie info. na výveske.

Jarné prázdniny so Žirafou. Ak by sa prihlásilo aspoň 10 detí, tak urobíme jarné prázdniny v klubovni. 29.2.-6.3. v čase od 8:00 do 16:00. Na deti čakajú súťaže, hry, tvorivé aktivity. Všetky bližšie info na výveske.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Rodinné centrum Sirotár pozýva na prednášku Antona Friča s názvom Utečenci u nás a v Iraku, ktorá sa bude konať v utorok 9. februára o 18.00 hod. v pastoračnom centre Fidelio. Prednáška bude spojená s diskusiou a premietaním filmu Slzy a nádej Iraku. Viac info na kapucini.sk/zilina.

Školské sestry sv. Františka a mladí z GSF pozývajú mladých od 15 rokov na duchovnú obnovu spojenú s celonočnou adoráciou. Termín obnovy je 20.-21.2.2016. Téma obnovy: "Kto som?" (Čo je moja identita) Obnovu bude viesť Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina z Bratislavy.  Prihlasovanie účastníkov do 14.2. Podrobnosti na plagáte.