Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa, 13.3.2016

Liturgický kalendár:

PO 14.3. 18:00 Pondelok po 5. pôstnej nedeli
UT 15.3. 18:00 Utorok po 5. pôstnej nedeli
ST 16.3. 07:00 Streda po 5. pôstnej nedeli
ŠT 17.3. 18:00 Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
PI 18.3. 18:15 Piatok po 5. pôstnej nedeli
SO 19.3. 18:30 Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
NE 20.3. 08:00
10:00
18:30
Kvetná nedeľa, nedeľa Utrpenia Pána

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 11: Čelková, Lutišanová, Pupišová
Od budúcej nedele: Skupina č. 12

Pozvania a informácie:

Vzadu na stolíku nájdete informačný list žilinských farností s rozpisom veľkonočných sv. spovedí aj bohoslužieb počas Veľkej noci.

Modlitba posvätného ruženca a korunky Božieho milosrdenstva bude dnes o 15:00 h.

Pobožnosť krížovej cesty býva v piatok o 17:20 a v nedeľu o 17:50.

Dnes je zbierka na kostol. Za Vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné PBZ.

V piatok je posunutá sv. omša až o 18:15 kvôli spovedaniu vo farnosti Žilina-mesto. Pred sv. omšou a ani po sv. omši sa spovedať NEBUDE!

V sobotu Vás pozývame na modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré začnú o 15:00. Pred sv. omšou sa nespovedá!

Spoločná veľkonočná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok 21.03. doobeda v čase od 10:00 do 11:30 a poobede od 16:00 do 18:30. Prosím šikovné gazdinky o koláče pre pohostenie kňazov. Za ochotu vopred Ďakujem.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v utorok 15.3. po sv. omši.

Na budúcu nedeľu slávime Kvetnú nedeľu. Pri sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si môžete priniesť. Sv. omše v sobotu o 18:30 a v nedeľu o 8:00 a 18:30 začnú pred farským kostolom. Nedeľná sv. omša o 10:00 začne v Dome sv. Faustíny (bývala kaplnka) požehnaním ratolestí. Schádzajte sa preto pred touto sv. omšou v Dome sv. Faustíny odkiaľ pôjdeme v procesii spoločne do kostola kde bude sv. omša pokračovať zvyčajným spôsobom.

Dňa 08.04. Vás srdečne pozývame na hodovú farskú zábavu. Je to možnosť stretnúť sa, zabaviť. Cena je 10 €/dospelý, 6 €/študent. Vstupenky je možné zakúpiť v sakristii kostola. Kto by chcel prispieť cenou do tomboly, môže ju priniesť do sakristie po sv. omšiach.

Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 3. – 8. júla 2016 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Viac informácií na výveske. (prihlášku možno nájsť na webových stránkach: https://www.facebook.com/KHKURK alebo http://www.kh-ku.webnode.sk.)

Gymnázium sv. Františka v Žiline si vás dovoľuje pozvať na benefičný koncert venovaný deťom Sýrie. Koncert sa uskutoční v nedeľu 13.marca o 15.00 v aule gymnázia.

Pozývame Vás na stretnutie s prolife osobnosťou HLI /Human Life International/ z USA Raymondom de Souzu, ktorý príde svedčiť o situácii v Amerike, Afrike a o tom, ako šíriť v dnešnej dobe kultúru života. 

Stretneme sa 15. marca 2016 /v utorok/ o 19.00 h v Hale CVČ vo Farnosti Dobrého Pastiera na Solinkách. Prednášku zastrešuje Fórum života.

Srdečne pozývame mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch od 19. 3. do 20. 3. 2016. Ak máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke mladez.dcza.sk Program víkendu a podrobnejšie info sú na uvedenej stránke.

Farníci, ktorí chcú svojimi 2% podporiť činnosť erka si môžu vziať tlačivo s informáciami ktoré nájdu vzadu na stolíku.