Novinky - oznamy

Kvetná nedeľa, 20.3.2016

Liturgický kalendár:

PO 21.3. 07:00 Pondelok veľkého týždňa
UT 22.3. 07:00 Utorok veľkého týždňa
ST 23.3. 07:00 Streda veľkého týždňa
ŠT 24.3. 18:00 Zelený štvrtok
PI 25.3. 15:00 Veľký piatok
SO 26.3. 19:00 Biela sobota
NE 27.3. 08:00
10:00
18:30
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 12: Vojtašová, Rašková, Kondelová, Mrázová
Od budúcej nedele: Skupina č. 13: Marcová, Bielečková, Zikešová, Kulihová

Pozvania a informácie:

Modlitba posvätného ruženca a korunky Božieho milosrdenstva bude dnes o 15:00h.

Dnešnú krížovú cestu o 17:50 si pre Vás pripravili mladí z erka. Srdečne všetkých pozývame.

Zbierka na kostol bola 942,07 €. Za Vaše milodary vyslovujem úprimné PBZ.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v pondelok doobeda v čase od 10:00 do 11:30 a poobede od 16:0 do 18:30. Chcel by som poprosiť šikovné gazdinky o koláče pre kňazov. Za Vašu ochotu už vopred Ďakujem.

Z dôvodu spoločných sv. spovedí u nás a na Vlčincoch bude v pondelok aj utorok sv. omša ráno o 7:00.

Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera. Za Vaše milodary vyslovujem vopred úprimné PBZ.

V stredu doobeda budem spovedať chorých pred veľkou nocou. Chorých môžete ešte prihlásiť do utorka po sv. omšiach alebo telefonicky.

Prosíme všetkých ochotných veriacich o pomoc pri upratovaní farského kostola pred veľkou nocou. Veľké upratovanie kostola bude v stredu od 17:00. Zároveň prosíme ochotných chlapov aby prišli v prípade priaznivého počasia a pomohli s úpravami vonku pred farským kostolom. Za vašu ochotu pripraviť náš chrám na dôstojné slávenie Veľkej noci už vopred Ďakujem.

Vopred upozorňujeme, že počas veľkonočného trojdnia NEBUDEME vysluhovať sviatosť zmierenia z dôvodu organizácie liturgie. K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť počas spoločnej spovede alebo v utorok a stredu ráno pred sv. omšami.

Od 21.3. do 28.3. nebudem v stránkové hodiny na farskom úrade. Vaše neodkladné záležitosti budem vybavovať cez farský telefón. (telefónne číslo nájdete na nástenke- 0901 711 779)

V piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa do sýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v príbehu dňa. To neplatí pre chorých a pre deti. Podľa Kánonu 1252 zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14 rok života do 60 roku života.)

Pripomíname, že na budúci týždeň v noci z 26. na 27. marca sa mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodiny letného času.

Na zelený štvrtok o 14:00 pozývame deti na veľkonočné popoludnie do pastoračného centra. Viac info na výveske alebo na facebooku - erko Hájik.

V sobotu po sv. omši bude procesia ktorú zakončíme eucharistickým požehnaním v Dome sv. Faustíny. Kto chce môže si priniesť sviece. Prosíme Vás aby ste si sviece upravili tak, aby z nich nekvapkal vosk.

Srdečne pozývame na modlitbu Krížovej cesty, ktorá bude dnes na Kvetnú nedeľu v priestoroch parku Budatínskeho hradu o 15.00. 

PROGRAM VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA:
ZELENÝ ŠTVRTOK:
10:00 sv. omša svätenia olejov s obnovou kňazských sľubov v Katedrále Najsvätejšej Trojice
18:00 sv. omša na pamiatku Pánovej večere
po sv. omši až do 20:00 bdenie s Ježišom na olivovej hore- poklona pred sviatosťou oltárnou
VEĽKÝ PIATOK:
8:00 ranné chvály s posvätným čítaním
8:30 krížová cesta- v prípade priaznivého počasia smerom na Hradisko ku krížu
14:45 novéna k Božiemu milosrdenstvu
15:00 obrady Veľkého piatku
Kostol otvorený do 18:00
BIELA SOBOTA:
8:00 ranné chvály s posvätným čítaním
8:30-18:30 poklona pred sviatosťou oltárnou v Božom hrobe
15:00 novéna k Božiemu milosrdenstvu
19:00 Veľkonočná vigília (začiatok pred farským kostolom