Novinky - oznamy

Nedeľa Božieho Milosrdenstva, 3.4.2016

Liturgický kalendár:

PO 4.4. 18:00 Zvestovanie Pána, slávnosť
UT 5.4. 18:00 Utorok po 2. veľkonočnej nedeli
ST 6.4. 07:00 Streda po 2. veľkonočnej nedeli
ŠT 7.4. 18:00 Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli
PI 8.4. 18:00 Piatok po 2. veľkonočnej nedeli
SO 9.4. 18:30 Sobota po 2. veľkonočnej nedeli
NE 10.4. 08:00
10:00
18:30
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Biblická nedeľa

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 14: Rabatinová, Přikrylová, Belešová, Kullová
Od budúcej nedele: Skupina č. 15: Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová

Pozvania a informácie:

Modlitba posvätného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva a novény bude dnes o 15:00h spojená s farskou hodovou adoráciou.

Výročná veľkonočná ofera bola 735,31 €. Zbierka pri Božom hrobe bola 1069,62 €. Za Vaše milodary vyslovujem úprimné PBZ.

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 83. plenárnom zasadaní 1.3.2016 vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaných kresťanov. Dnes v Nedeľu Božieho milosrdenstva je vo všetkých kostoloch a pri všetkých bohoslužbách v Žilinskej diecéze zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

V rámci projektu Milovať a ctiť vznikla nová sekcia pre deti "Milovať a ctit - deti". V tejto sekcii sme okrem iného zameraní aj na pomoc deťom čo najskôr porozumieť evanjeliu, a tak stavať svoj "Domček na skale" už od útleho veku. Rodičia môžete si zobrať Pracovný list si vzadu zo stolíka a spoločne s deťmi doma vypracovať.

Vo štvrtok pozývam všetkých na adoráciu po svätej omši, pri ktorej sa budeme modliť za duchovné povolania.

Dňa 8.4. Vás srdečne pozývame na hodovú farskú zábavu. Je to možnosť stretnúť sa, zabaviť. Cena je 10 €/dospelý, 6 €/študent. Vstupenky je možné zakúpiť v sakristii kostola. Kto by chcel prispieť cenou do tomboly, môže ju priniesť do sakristie po sv. omšiach.

Farnosť Závodie srdečne pozýva na sv. omšu v kostole sv. Štefana, kráľa, na budúcu nedeľu (10. apríla) o 10:30, ktorú bude celebrovať maďarský kardinál Peter Erdé. Pri tejto príležitosti odovzdá aj relikvie sv. Štefana-kráľa pre kostol v Závodí.

Vo ŠT 07.04.2016 sa vo Farnosti Bytčica uskutoční rekolekcia kňazov Žilinského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9:30. Srdečne ste pozvaní.

Pozývame malých i veľkých na Misijnú eRko púť detí do Rajeckej Lesnej. Púť sa uskutoční 14. mája 2016. Chceme prejsť spoločne Bránou MILOSRDENSTVA.

Všetky deti vo veku od 7 do 14 rokov srdečne pozývame na náš farský tábor, ktorý sa uskutoční 7.-12. augusta 2016. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii po sv. omšiach.

Každý kto si dnes nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva v kostole a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Ježišu dôverujem Ti“) môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Znova pripomíname, že môžete získať plnomocné odpustky aj pri prechode jubilejnou bránou počas celého mimoriadneho roku Božieho milosrdenstva a preto po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná sa pomodlíme modlitbu na úmysel sv. otca, modlitbu Pána a vyznanie viery.

Pozývame všetkých birmovancov a mladých na stretnutie v piatok 15. apríla ktoré si pre Vás pripravili Lamačské chvály. Stretnutie začne chválovou sv. omšou o 18:00.