Novinky - oznamy

Štvrtá Veľkonočná Nedeľa, 17.4.2016

Liturgický kalendár:

PO 18.4. 18:00 Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
UT 19.4. 18:00 Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
ST 20.4. 07:00 Streda po 4. veľkonočnej nedeli
ŠT 21.4. 18:00 Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
PI 22.4. 18:00 Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
SO 23.4. 18:30 Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
NE 24.4. 08:00
10:00
18:30
5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Biblická nedeľa

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 16: Hradská, Jurčová, Gazdíková
Od budúcej nedele: Skupina č. 17: Dolinayová, Masarcová, Mintálová

Pozvania a informácie:

Modlitba posvätného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva bude dnes o 15:00 h.

Pripomíname Vám, že počas celého jubilejného roku Božieho milosrdenstva sa každý deň o 15:00 modlí korunka Božieho milosrdenstva.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné PBZ.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc Ukrajine.

Milé deti, aj tento rok sa bude konať primestský tábor na Hájiku pre deti od 6 do 12 rokov v termíne 11.7.-15.7.2016 v priestoroch pastoračného centra a okolia Hájika. Prihlasovanie detí bude prebiehať do 12.6. v sakristii, kde sú k dispozícii prihlášky na tábor. Tešíme sa na vás.

Taktiež všetky deti vo veku 7-14 rokov srdečne pozývame na náš farský pobytový tábor, ktorý sa uskutoční 7.-12. augusta 2016. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť taktiež v sakristii po sv. omšiach.

V utorok 19.4. o 17:30 sa uskutoční stretnutie detí ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Program stretnutia: nácvik spevu a sv. omša s katechézou a organizačné stretnutie rodičov.

Vyšiel ďalší pracovný list z projektu milovať a ctiť – Deti. Rodičia môžete si zobrať Pracovný list si vzadu zo stolíka a spoločne s deťmi doma vypracovať.

Srdečne vás pozývame na AGAPÉ po sv. omši o 10:00h. Príďte sa porozprávať do pastoračného centra a ponúknuť sa čajom alebo kávou, prípadne môžete priniesť niečo dobré pod zub. Všetci ste srdečne vítaní!