Novinky - oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, 15.5.2016

Liturgický kalendár:

PO 16.5. 18:00 Svätodušný pondelok
UT 17.5. 18:00 Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
ST 18.5. 07:00 Streda 7. týždňa v Cezročnom období
ŠT 19.5. 18:00 Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza
PI 20.5. 18:00 Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
SO 21.5. 18:30 Sobota 7. týždňa v Cezročnom období
NE 22.5. 08:00
10:00
18:30
Nedeľa Najsvätejšej Trojice, titul katedrálneho chrámu

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 20: Mikušová, Sviteková, Surovcová, Zubčáková
Od budúcej nedele: Skupina č. 1: Mičicová, Vítková, Dudášová, Zichová

Pozvania a informácie:

Modlitba posvätného ruženca, korunky Božieho milosrdenstva bude dnes od 15:00h. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Zbierka na katolícke masmédia bola 201,58 €. PBZ.

Dnes je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné PBZ.

5. júna Vás srdečne pozývame na tradičný farský deň na Paľovej búde. Lístky v hodnote 3 € (dospelí); 1,5 € (deti) si môžete zakúpiť po sv. omšiach v sakristii kostola.

Milí spolufarníci! Srdečne vás pozývame dnes po sv. omši o 10:00 na malé agapé.

Vyšiel ďalší pracovný list z projektu milovať a ctiť – Deti. Rodičia môžete si zobrať Pracovný list si vzadu zo stolíka a spoločne s deťmi doma vypracovať.

DVD a fotky z birmovky si môžete zakúpiť po sv. omšiach v sakristii kostola. Cena: DVD 10 €/Fotky 5 €.

Prihlášky na farský prímestský ale aj pobytový tábor si môžete vyzdvihnúť po sv. omšiach v sakristii kostola. Viac informácii o oboch táboroch nájdete na výveske.

Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania prosím o stretnutie 20.5. 19:00 – 19:30h na fare.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Dňa 22. mája 2016 (v nedeľu) sa koná Jarná púť na Hore Živčáková.Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vedie pri tejto príležitosti osobné vlaky zo Žiliny do Turzovky zastávky – Makova a späť. Podrobnosti o cestovaní vlakom nájdete na výveske oznamov pred kostolom.

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých.