Novinky - oznamy

10. nedeľa cez rok, 5.6.2016

Liturgický kalendár:

PO 6.6. 18:00 Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období
UT 7.6. 18:00 Utorok 10. týždňa v Cezročnom období
ST 8.6. 07:00 Streda 10. týždňa v Cezročnom období
ŠT 9.6. 18:00 Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období
PI 10.6. 18:00 Piatok 10. týždňa v Cezročnom období
SO 11.6. 18:30 Sv. Barnabáša, apoštola
NE 12.6. 08:00
10:00
18:30
JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 3: Šarišská, Cibová, Cibová, Adámková
Od budúcej nedele: Skupina č. 4: Michalková, Melová, Kubánková

Pozvania a informácie:

Dnes o 15:00 sa korunku k Božiemu milosrdenstvu pomodlíme na Paľovej búde. V kostole dnes korunka ani modlitba posv. ruženca výnimočne nebude.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné PBZ.

V piatok o 17:00 v našom farskom kostole otec biskup Tomáš Galis udelí sviatosť posvätného stavu v stupni diakonátu piatim bohoslovcom. Z tohto dôvodu je sv. omša posunutá o hodinu skôr. V sobotu o 10:00 udelí sviatosť kňazstva otec biskup štyrom diakonom našej diecézy. Z tohto dôvodu bude v sobotu sv. omša iba doobeda, večerná sv. omša nebude. Za pochopenie ďakujeme. Prosíme vás aby ste priestor vo farskom kostole prenechali rodine a priateľom kandidátov.

Na budúcu nedeľu bude svoju primičnú sv. omšu o 10:00 sláviť v našom farskom kostole novokňaz Marek Zawojski, ktorý pôsobil v našej farnosti ako diakon od januára tohto roka.

Chcel by som poprosiť všetkých ochotných veriacich o pomoc pri príprave k vysviackam vo štvrtok po sv. omši. Vopred ďakujem za ochotu.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu vo farnosti Zástranie. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Vzadu na stolíku nájdete nové vydanie časopisu Naša žilinská diecéza.

Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa s právnou účinnosťou od 01.07.2016 odchádzam z farnosti za špirituála kňazského seminára v Nitre. Medzi vami som prežil požehnaný jeden rok, na ktorý budem spomínať vždy s úsmevom. Ďakujem Vám za prijatie, modlitby aj slová povzbudenia. Prosím, aby ste nového pána farára aj s novým pánom kaplánom prijali s otvoreným srdcom tak ako mňa. Rozlúčim sa s Vami a nebeskému Ockovi poďakujem za tento požehnaný rok pri sv. omši v nedeľu 26.06.2016 o 10:00. Ďakujem za všetko!