Novinky - oznamy

11. nedeľa cez rok, 12.6.2016

Liturgický kalendár:

PO 13.6. 18:00 spom. na sv. Antona Paduánskeho, učiteľa a kňaza
UT 14.6. 18:00 Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
ST 15.6. 07:00 Streda 11. týždňa v Cezročnom období
ŠT 16.6. 18:00 Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období
PI 17.6. 18:00 Piatok 11. týždňa v Cezročnom období
SO 18.6. 18:30 Sobota 11. týždňa v Cezročnom období
NE 19.6. 08:00
10:00
18:30
DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 4: Michalková, Melová, Kubánková
Od budúcej nedele: Skupina č. 5: Tumová, Škvareková, Bašková, Horáčková

Pozvania a informácie:

Dnes o 15:00 Vás pozývame na korunku  Božieho milosrdenstva a modlitbu posv. ruženca.

Dnes je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné PBZ.

Vzadu na stolíku nájdete nové vydanie časopisu Naša žilinská diecéza.

Všetkých mladých od 12 rokov pozývame na chatu pre mladých, ktorá sa uskutoční od 31.8.16 do 2.9.16, bližšie informácie u Ivany Janurovej.

Z rozhodnutia diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa s právnou účinnosťou od 01.07.2016 sa stáva správcom farnosti Mons. Vladimír Kutiš a kaplánom Marek Zawojski.

Prihlášky na farský prímestský tábor si môžete vyzdvihnúť po sv. omšiach v sakristii kostola. Viac informácii tábore nájdete na výveske.

Oddelenie cirkevnej hudby Konzervatória v Žiline Vás pozýva na spoločné pripomenutie si 20.výročia svojho vzniku. V stredu 15.júna v kostole sv. Barbory bude slávnostná sv. omša o 15h30, potom o 16h30 organový  a zborový koncert.  Účinkujú pedagógovia a študenti školy, spieva miešaný zbor konzervatória.