Novinky - oznamy

13. nedeľa cez rok, 26.6.2016

Liturgický kalendár:

PO 27.6. 18:00 Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
UT 28.6. 18:00 Utorok 13. týždňa v Cezročnom období
ST 29.6. 17:00
18:30
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, cirkevne prikázaný sviatok
ŠT 30.6. 18:00 Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
PI 1.7. 18:00 Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
SO 2.7. 18:30 Návšteva Panny Márie, sviatok
NE 3.7. 08:00
10:00
ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 6: Zatkalíková, Šilhárová, Šošková
Od budúcej nedele: Skupina č. 7: Kačerová, Konušiková, Svrčková, Zelníková

Pozvania a informácie:

Dnes o 15:00 Vás pozývame na korunku Božieho milosrdenstva a modlitbu posvätného ruženca.

Dnes po sv. omši o 10:00 vás srdečne pozývame na rozlúčkové agape do pastoračného centra.

Upozorňujeme Vás, že počas letných prázdnin NEBUDE bývať večerná sv. omša v nedeľu. Nedeľné večerné sv. omše začnú opäť až od 4. septembra.

Na budúcu nedeľu po modlitbe posv. ruženca si členovia ružencového bratstva menia tajomstvá.

Dnes pri sv. omšiach je zbierka na dobročinné diela sv. otca. Za Vaše milodary vyslovujem vopred úprimné PBZ.

Spovedať pred prvým piatkom bude nový pán farár aj s pánom kaplánom od 16:00. V štvrtok sa spovedá len pol hodiny pred sv. omšou. V stredu spovedať NEBUDEME, nakoľko máme cirkevne prikázaný sviatok.
Spovedať chorých pred prvým piatkom budem v stredu od 08:00.

Všetkých mladých od 12 rokov pozývame na chatu pre mladých, ktorá sa uskutoční od 31.8.16 do 2.9.16, bližšie informácie sú na výveske a u Ivany Janurovej.

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Žilina- Saleziáni dňa 13.08.2016 prijať Veronika Voleková bývajúca na Hájiku a Vladimír Vojtek bývajúci v Beluši. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke nech to ohlási na farskom úrade.

Milé maminy s deťmi pozývame Vás na detské stretnutie, ktoré bude 28.6. 2016 o 9:30hod. v pastoračnom centre pod kostolom a bude posledné v tomto školskom roku. Tešíme sa na Vás.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pozýva na premiéru veselohry Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch dnes, 26.júna 2016 o 16.00 hod. do auly školy. Vstupné je dobrovoľné.

Od 2.-5. júla sa v Terchovej uskutočnia Cyrilometodské dni. Viac informácii na výveske.