Novinky - oznamy

16. nedeľa cez rok, 17.7.2016

Liturgický kalendár:

PO 18.7. 18:00 Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období
UT 19.7. 18:00 Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
ST 20.7. 7:00 Streda 16. týždňa v Cezročnom období
ŠT 21.7. 18:00 Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
PI 22.7. 18:00 Sv. Márie Magdalény, spomienka
SO 23.7. 18:30 Sv. Brigidity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
NE 24.7. 08:00
10:00
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: SKUPINA Č. 9: BUGÁŇOVÁ, CHUDÁ, KOPČOVÁ, HULJAKOVÁ
Od budúcej nedele: SKUPINA Č. 10: GREČNÁROVÁ, KUCHAROVICOVÁ, ŠIMALOVÁ, MARCOVÁ ML.

Pozvania a informácie:

Do pokladničiek "Zbierka na kostol" ste venovali 449,60 €. Srdečné Pán Boh odplať.

Televízia Lux Vás srdečne pozýva na "púť televízie Lux" ktorá sa uskutoční 27.8.2016 (sobota) v Rajeckej Lesnej. Viac informácii nájdete na výveske.

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie vznikla modlitebná iniciatíva Zo srdca Európy. Každý týždeň vo štvrtok sa budeme modliť za inú krajinu. Tento týždeň sa modlíme za Cyprus.

Budúcu nedeľu bude slúžiť sv. omšu o 10:00 hod. don Ferdinand Kubík. Po sv. omši bude prezentácia o Kalixtových katakombách v Ríme, kde minulý mesiac pôsobil don Ferdinand ako sprievodca.

Tento týždeň sa v našej farnosti uskutočnil prímestský tábor pre deti. Srdečná vďaka patrí všetkým animátorom, ktorí si pripravili program a starali sa o deti.

Dnes po sv. omši o 10:00 Vás srdečne pozývame na agape.