Novinky - oznamy

24. nedeľa cez rok, 11.9.2016

Liturgický kalendár:

PO 12.09. 18:00 Najsvätejšieho mena Panny Márie
UT 13.09. 18:00 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
ST 14.09. 07:00 Povýšenie svätého kríža
ŠT 15.09. 08:00
10:00
18:30!
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska
PI 16.09. 18:00 Sv. Kornélia Cypriána, mučeníkov
SO 17.09. 14:00
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NE 18.09. 08:00
10:00
18:30!
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 17: Dolinayová, Masarcová, Mintálová
Od budúcej nedele: Skupina č. 18: Mažgutová, Jurovcová, Masná

Pozvania a informácie:

Dnes je zbierka zbierka na kostol. Za vaše milodary Pán Boh odplať.

Dnes o 15:00 je korunka Božieho milosrdenstva a ruženec.

Stretnutie pre mamičky s deťmi bude v utorok o 9:30 v Pastoračnom centre.

Komisia pre mládež Žilinskej diecézy ponúka mladým ročný kurz duchovnej formácie: Príď Kráľovstvo Tvoje. Viac informácii vo výveske.

Prvé sväté prijímanie žiakov tretieho ročníka bude v našej farnosti 21. alebo 28. mája 2017. Rodičia detí, ktoré chodia do školy na Hájik budú dostatočne informovaní o príprave cestou školy. Ostatní rodičia tretiakov, nahláste svoje kontaktné údaje v sakristii.

Birmovku plánujeme na jún 2017. Stretnutie záujemcov o birmovku z radov študentov 1. ročníka SŠ bude 23. 9. o 18:00 v kostole na sv. omši a po nej. Prosíme veriacich prihlásiť sa v sakristii do služby animátora birmovancov.

Na budúcu nedeľu slávime 2. výročie posvätenia farského kostola. Sv. omšu o 10:00 bude celebrovať Slavomír Trnka, špirituál Kňazského seminára v Nitre. Po sv. omši bude pohostenie v priestoroch pred kostolom.

Deti, po sv. omši si vezmite samolepku s obrázkom z dnešného evanjelia.