Novinky - oznamy

27. nedeľa cez rok, 2.10.2016

Liturgický kalendár:

PO 3.10. 18:00 Pondelok 27. týždňa
UT 4.10. 18:00 Sv. Františka Assiského
ST 5.10. 07:00 Sv. Faustíny Kowalskej
ŠT 6.10. 18:00 Sv. Bruna
PI 7.10. 18:00 Ružencovej Panny Márie
SO 8.10. 18:30 Sobota v 27. týždňa
NE 9.10. 08:00
10:00
18:30
 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 20:  Mikušová, Sviteková, Surovcová, Zubčáková
Od budúcej nedele: Skupina č. 1: Mičicová, Vítková, Dudášová, Zichová

Pozvania a informácie:

Dnes o 15:00 je korunka Božieho milosrdenstva a ruženec.

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok od 17:00 až do 20:30, v piatok od 16:00. Inak 30 min. pred sv. omšou. Spovedanie chorých v stredu od 8:00. Stretnutie miništrantov bude prvý piatok po omši.

V štvrtok Vás pozývame na modlitbu adorácie od 18:30 do 19:15. Tichá adorácia pokračuje až do 20:30.

V sobotu 8. 10. o 15:30 chcú prijať sviatosť manželstva: Filip Šilhár z Baničovej, syn Juraja a Marianny r. Laurinčíkovej a Barbora Mažgutová z Jedlíkovej, dcéra Milana a Boženy r. Poliakovej.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola.

Počas nasledujúcich týždňov bude vykonávať spoločenstvo neokatechumenátu z farnosti Žilina-mesto evanjelizáciu po bytoch. Je to špeciálna forma ohlasovania evanjelia, nič nekatolícke. Ak Vám zazvonia pri dverách, môžete ich prijať s kresťanskou otvorenosťou.

Kto je ochotný prijať službu čítania lekcií počas omše, prosím, zapíšte sa v sakristii.

Zápis na birmovku študentov 1. ročníka SŠ bude v piatok 14. októbra o 18:30. Na birmovku sa môžu prihlásiť i starší záujemcovia.

Pozvánky na veľké množstvo akcií si môžete pozrieť vo výveske.

Deti, po sv. omši si vezmite samolepku s obrázkom z dnešného evanjelia.