Novinky - oznamy

31. nedeľa cez rok, 30.10.2016

Liturgický kalendár:

PO 31.10. 18:00 Pondelok 31. týždňa
UT 1.11. 8:00, 10:00, 18:30 Všetkých svätých, slávnosť
ST 2.11. 17:00, 18:30 Všetkých verných zosnulých - „Dušičky“
ŠT 3.11. 18:00 + adorácia Štvrtok 31. týždňa
PI 4.11. 18:00 + adorácia Sv. Karola Boromejského, biskupa
SO 5.11. 18:30 Sobota 31. týždňa
NE 6.11. 08:00
10:00
18:30
 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby upratovania:

Od dnešnej nedele: Skupina č. 4: Michalková, Melová, Kubánková
Od budúcej nedele: Skupina č. 5: Tumová, Škvareková, Bašková, Horáčková

Pozvania a informácie:

Na misie sme odoslali 530 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Dnes o 15:00 bude Korunka Božieho milosrdenstva a ruženec. V nedeľu 6.11.2016 ružencové bratstvo pozýva všetkých členov živého ruženca na modlitbu "RUŽENEC S PANNOU MÁRIOU" po Korunke BM.

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 min. pred každou sv. omšou. V pondelok pred dušičkami spovedáme od 16:00! Chorých spovedáme v stredu od 8:00.

V utorok bude slávnosť Všetkých svätých a v stredu Dušičiek. Máme možnosť získať odpustky pre duše v očisci. Viac informácii vo výveske a na liste.

V štvrtok Vás pozývame na modlitbu adorácie od 18:30 do 19:10. Tichá adorácia pokračuje až do 20:30.

Na prvý piatok mesiaca sa bude mládež modliť adoráciu po sv. omši o 18:00.

Spoločenstvo kresťanského života CVX otvára v tomto roku nové formačné spoločenstvo s ignaciánskou spiritualitou. Je určené pre mladých dospelých vo veku 24 až 36 rokov. Pred prvým stretnutím bude sv. omša v pondelok 7.11. o 16:30 u kapucínov.

Fórum života organizuje 14. ročník Sviečka za nenarodené deti. Spomienku môžete vyjadriť 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou. Podporiť túto kampaň môžete zakúpením sviečky pred východom z kostola (1 €, vonná 4 €).

Úmysly sv. omší do konca roka už sú obsadené! Na mesiac január začneme zapisovať až od začiatku decembra.

Dňa 19. novembra 2016 sa bude konať Katarínska farská zábava v Dome Sv. Faustíny. Občerstvenie formou švédskych stolov, víno, nealko, káva, čaj a ovocie. Koláče z Vašej kuchyne sú vítané. Živá hudba zabezpečená. Prispieť do tomboly môžu všetci. Cena 12,- € dospelí a 6,- € študenti. Vstupenky bude možné zakúpiť v utorok v sakristii po svätých omšiach. Bližšie informácie sa dozviete na výveske alebo na tel. čísle 041/5661962 -Tumovci)