Novinky - oznamy

Panny Márie Bohorodičky, 1.1.2017

Liturgický kalendár:

PO Pondelok, 2. 1. 18:00 Sv.Bazila a Gregora, biskupov
UT Utorok, 3. 1. 18:00 Najsvätejšieho mena Ježiš
ST Streda, 4. 1. 7:00 „Akcia Aqua“
ŠT Štvrtok, 5. 1. 18:00 + Adorácia 18:40 – 19:10
PI Piatok, 6. 1.
Zjavenie Pána
8:00
10:00

16:00
18:30
Požehnanie „trojkráľovej vody“
Muzikál Malý tulák – Nebo je v nás
Požehnanie „trojkráľovej vody“
SO Sobota, 7. 1. 8:20
18:30
Duchovná obnova
Krst Krista Pána
NE Nedeľa, 8. 1.
Krst Krista Pána
8:00
10:00

18:30
Ukončenie vianočného obdobia

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 13: r. Marcová, Bielečková, Zikešová, Kulihová a od budúcej nedele skupinu č. 14:r. Rabatinová, Přikrylová, Belešová, Kullová

Dnes v našom kostole prebehne novoročná zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

Dnes o 15:00 bude v kostole modlitba posvätného ruženca a výmena ružencových tajomstiev (kartičiek).

Ďakujeme Vám, že ste prijali koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov. Obetovali ste 1250,- €. Niektorí sa pýtali na možnosť jednotlivého príspevku bez návštevy. Môžete tak učiniť v piatok na Zjavenie Pána do označenej pokladničky pri východe.

Na Vianoce ste obetovali na kostol 859,50 €. Srdečné Pán Boh odplať!

Všetkých členov ružencových spoločenstiev pozývame na duchovnú obnovu. Začne v sobotu 7. 1. o 8:20 v kostole, bude pokračovať sv. omšou o 9:00 a duchovným programom.

Na stolíku za lavicami sa môžete zapísať na požehnanie bytov a domov, ktoré prebehne podľa dohovoru v sobotu 7.1. a v nedeľu 8.1. Uveďte tel. číslo.

Na Troch kráľov, 6. 1. 2016 o 16:00 sa uskutoční v našom kostole muzikál Malý tulák – Nebo je v nás (spevokol Omnia + Adhoc orchestra). Srdečne pozývame.

V stredu organizujeme výlet pre deti a mládež i rodičov do Betlehema  v Hornej Lidči na Morave a do aquaparku v Uherskom Brode. Odjazd 11:15 od kostola. Návrat o 20:00. Cena: deti 2 €, dospelí 4 €. (N.B.:Kartička poistenca) Zapisujte sa.