Novinky - oznamy

2. nedeľa cez rok, 15.1.2017

Liturgický kalendár:

Pondelok, 16. 1. 18:00  
Utorok, 17. 1. 18:00 Sv. Antona, opáta
Streda, 18. 1. 7:00  
Štvrtok, 19. 1. 18:00  + adorácia a spovedanie
Piatok, 20. 1. 18:00  
Sobota, 21. 1. 18:30 Sv. Agnesy, panny a mučenice
Nedeľa, 22. 1. 8:00, 10:00
18:30
 

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme:
od dnešnej nedele skupinu č. 15: r. Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová
od budúcej nedele skupinu č. 16: Hradská, Jurčová, Gazdíková

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly, ktoré napíšete na lístok a vhodíte do krabičky za lavicami. Adorácia trvá do 20:30. Pozývame Vás prežiť chvíľu v tichosti a rozjímaní, naberať silu...

Kurz výchovy detí do 11 rokov začína 29. 1. 2016 o 17:00 v pastoračnom centre.

Stretnutie matiek s deťmi bývajú v utorok o 9:30 v pastoračnom centre.

Stretnutie deti v eRko klube bývajú vo štvrtok o17:00 v pastoračnom centre.

Fašiangová zábava bude 18. februára. Pozývame vás zapojiť sa do prípravy tejto akcie. Kto by bol ochotný, nech príde do fary dnes v nedeľu po večernej sv. omši cca o 19:30.

Birmovka bude v našej farnosti v sobotu 20. mája 2017 o 10:00. Príprava na birmovku pokračuje stretnutím 27. januára.

Prvé sväté prijímanie bude v nedeľu 4. júna 2017 o 10:00. Stretnutie v rámci prípravy na PSP bude v pondelok a v stredu 23. a 25. januára.

Budúcu nedeľu Vás pozývame na koncert. Predstaví sa spevokol sv. Ladislava s vianočnou omšou Harmonia pastoralis. Urobte si pekne v duši, koncert začína o 16:00.

Deti, ktoré ste chodili posledných 9 nedieľ na sv. omše, zapíšte sa do zoznamu výletníkov. Nový list dostanete na budúcu nedeľu (z technic. príčin).