Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok, 5.2.2017

Liturgický kalendár:

Pondelok, 6.2. 18:00 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov
Utorok, 7.2. 18:00  
Streda, 8.2. 7:00 18:00 - stretnutie miništrantov
Štvrtok, 9.2. 18:00 18:40 - adorácia
Piatok, 10.2. 18:00 Sv. Školastiky, panny
Sobota, 11.2. 18:30 Panny Márie Lurdskej
Nedeľa, 12.2. 8:00, 10:00, 18:30 10:00 a 11:15 - krsty

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 18: r. Mažgutová, Jurovcová, Masná a od budúcej nedele skupinu č. 19: Kurejová, Bulková, Nguyenová + Tomáš.
Kostol sa upratuje v pondelok a v sobotu po sv. omši.

Druhé stretnutie Kurzu výchovy detí do 10 rokov začína na budúcu nedeľu 12. 2. 2016 o 17:00 v pastoračnom centre. Opatrovanie detí je zabezpečené. Prihlásiť sa môžete aj od druhého stretnutia. Zapíšte sa vzadu na list alebo pošlite SMS. Prosíme o pomoc pri opatrovaní detí – zapíšte sa na list.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá minimálne do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Príprava na birmovku pokračuje stretnutím v piatok 10. februára o 18:40. Téma stretnutia: 3. Ako môžem uveriť? Birmovancov pozývame i na sv. omšu o 18:00. Prípravu stretnutia o 16:30 majú skupiny č. 3 a č. 4.

V sobotu o 15:00 bude v pastoračnom centre karneval. Srdečne pozývame.

V sobotu si pripomíname sviatok Panny Márie Lurdskej a zároveň svetový deň chorých. V súvislosti s tým budeme v nedeľu pri sv. omši o 8:00 vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10:00 i po nej budú krsty. Predkrstové stretnutie rodičov a krstných rodičov bude vo fare v sobotu o 17:00.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za vaše milodary vopred Pán Boh odplať!

V sobotu 18. februára organizujeme fašiangovú zábavu v dome sv. Faustíny. Vstupenky si môžete kúpiť v sakristii po sv. omši.