Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok, 12.2.2017

Liturgický kalendár:

Pondelok, 13. 2. 18:00  
Utorok, 14. 2. 18:00  
Streda, 15. 2. 7:00 18:00 - stretnutie miništrantov
Štvrtok, 16. 2. 18:00 18:40 - adorácia
Piatok, 17. 2. 18:00 18:45 - birmovanci
Sobota, 18. 2. 18:30  
Nedeľa, 19. 2. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 19: r. Kurejová, Bulková, Nguyenová + Tomáš. Od budúcej nedele skupina č. 20: Mikušová, Sviteková, Surovcová, Zubčáková. Kostol sa upratuje v pondelok a v sobotu po sv. omši.

Dnes je zbierka na kostol. Za vaše milodary vopred Pán Boh odplať!

Druhé stretnutie Kurzu výchovy detí do 10 rokov pokračuje dnes o 17:00 v pastoračnom centre. Kto by bol ochotný počas stretnutia opatrovať deti rodičov prítomných na kurze, nech sa zapíše do zoznamu vzadu na stolíku.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Príprava na birmovku pokračuje stretnutím v piatok 17. februára o 18:40. Téma stretnutia: 4. Prečo sa modliť? Birmovancov pozývame i na sv. omšu o 18:00. Prípravu stretnutia o 16:30 majú skupiny č. 5 a č. 6.

Fašiangovú zábavu musíme odvolať z dôvodu poruchy na kanalizácii v kaplnke. Ale pozývame Vás na fašiangové agapé budúcu nedeľu po sv. omši o 10:00 v pastoračnom centre.

Vo štvrtok sa pri príležitosti 9. výročia zriadenia Žilinskej diecézy uskutoční vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch rekolekcia kňazov žilinskej diecézy. Rekolekcia začne sv. omšou o 10:00, ktorú bude celebrovať biskup Tomáš Galis. Srdečne ste pozvaní.

Pamätáte si ozdoby na vianočnom stromčeku? Ako sa vyrábajú vianočné a veľkonočné hačkované ozbody sa dozviete na stretnutí nedeľu 19.2. o 19:30 alebo v pondelok 20. 2. o 18:30. Záujemkyne, zapíšte sa do zoznamu.