Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa, 5.3.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 5. 2. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta + Korunka
Pondelok, 6. 2. 18:00  
Utorok, 7. 2. 18:00  
Streda, 8. 3. 7:00  
Štvrtok, 9. 3. 9:30
18:00
Kňazská rekolekcia
18:40 - adorácia
Piatok, 10. 3. 18:00  
Sobota, 11. 3. 18:30  
Nedeľa, 12. 3. 8:00, 10:00, 18:30  Krsty

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 2: r. Labátová, Zuskáčová, Ružbarská, Gabajová. Od budúcej nedele skupina 3: r. Šarišská, Cibová, Cibová, Adámková.

Dnes je zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Dnes Vás pozývame na krížovú cestu o 15:00. Prosíme, aby sa na budúcu nedeľu krížovú cestu pomodlili muži.

Stretnutia rodičov a detí v rámci prípravy na prijímanie eucharistie a sviatosti zmierenia pokračujú v utorok (3. B) a v stredu (3A. + 3. C) o 18:40.

Vo štvrtok sa uskutoční v našom kostole kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Sv. omša začína o 9:30. Srdečne Vás pozývame.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok o 17:30 sa modlia krížovú cestu birmovanci.

Stretnutia birmovancov pokračujú v piatok o 18:40.

Stretnutie mužov sa uskutoční 11. marca 2017 (v sobotu) o 19:30.

V nedeľu o 10:00 budú krsty. Predkrstové stretnutie v sobotu o 17:00 vo fare.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná druhonedeľná zbierka na kostol.

Milí priatelia, povzbudzujeme Vás, aby ste 2% z daní, ktoré ste v roku 2016 zaplatili štátu, poukázali eRku, ktoré organizuje množstvo aktivít v našej farnosti. Pri východoch si môžete vyzdvihnúť potrebné tlačivo. Ďakujeme.