Novinky - oznamy

2. pôstna nedeľa, 12.3.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 12. 2. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta + Korunka
Pondelok, 13. 2. 18:00  
Utorok, 14. 2. 18:00  
Streda, 15. 3. 7:00  
Štvrtok, 16. 3. 18:00 18:40 - adorácia
Piatok, 17. 3. 18:00 Sv. Patrika
Sobota, 18. 3. 18:30 Sv. Cyrila Jeruzalemského
Nedeľa, 19. 3. 8:00, 10:00, 18:30  3. pôstna nedeľa

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 3: r. Šarišská, Cibová, Cibová, Adámková. Od budúcej nedele skupinu č. 4: r. Michalková, Melová, Kubánková (Upratuje sa v pondelok a sobotu po omši).

Vo štvrtok sa uskutočnila v našom kostole kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Ďakujeme za pomoc.

Na Charitu ste obetovali 518,13 €. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Dnes Vás pozývame na krížovú cestu o 15:00. Krížovú cestu sa budú modliť muži. Prosíme mužov, aby sa podujali prečítať jedno zo zastavení krížovej cesty.

Dnes o 17:00 pokračuje kurz Výchova deti do 10 rokov. Prosíme o službu opatrovania detí. Zapíšte sa do zoznamu vzadu. Ďakujeme.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok o 17:30 sa modlia krížovú cestu birmovanci.

Stretnutia birmovancov pokračujú v piatok o 18:40.

Dnes je pravidelná druhonedeľná zbierka na kostol. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu sa uskutoční po sv. omši o 10:00: Agapé – priateľské stretnutie farského spoločenstva v pastoračnom centre.

Informácie o akciách: pozri vo výveske

Deti, ktoré boli na 9 sv. omšiach, zapíšte sa do zoznamu „výletníkov“.

„Palicu zmeň na kríž“ - názorná pomôcka zmeny správania počas pôstnej doby.