Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa, 19.3.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 19. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta + Korunka
Pondelok, 20. 3. 18:00 Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Utorok, 21. 3. 18:00 Stretnutie Modlitieb otcov
Streda, 22. 3. 7:00  
Štvrtok, 23. 3. 18:00 18:40 - adorácia
Piatok, 24. 3. 18:00  
Sobota, 25. 3. 14:00
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Zvestovanie Pána
Nedeľa, 26. 3. 8:00, 10:00, 18:30  4. pôstna nedeľa

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. Michalková, Melová, Kubánková. Od budúcej nedele skupinu č. 5: Tumová, Škvareková, Bašková, Horáčková (Upratuje sa v pondelok a sobotu po omši).

Na kostol ste obetovali 603,01 €. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Pápež František vyhlásil na 25. marca akciu: 24 hodín pre Pána. V našej farnosti túto aktivitu budeme mať rozdelenú do viacerých dní:
V utorok pozývame mužov na diecézne stretnutie Modlitieb otcov, ktore bude v našom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00, po nej pokračujeme modlitbami.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok o 17:30 sa modlia krížovú cestu birmovanci (skupina č. 3).

Stretnutia birmovancov pokračujú v piatok o 18:40.

V sobotu od 14:00 budú v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

Počas modlitieb za uzdravenie a oslobodenie potrebujeme postarať sa o deti. Kto by bol ochotný poslúžiť ako animátor, prosím, zapíšte sa do zoznamu vzadu. Ďakujeme.

V sobotu ráno od 8:00 sa upratuje celý priestor pastoračného centra, fary a kostola. Prosíme o pomoc.

Trojdňová adorácia Modlitieb matiek v dňoch 24. až 26 marca bude prebiehať v kostole Dobrého Pastiera na Solinkách takto: v piatok sa začnú modlitby o 16:00, v sobotu o 16:30, v nedeľu o 16:30. Každý deň modlitby trvajú hodinu. Pozývame mamičky, babičky, aj duchovné mamičky, ktoré túžia odovzdať Pánovi radosti, starosti, trápenia a bolesti a navzájom sa zdieľať a povzbudiť.