Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa, 2.4.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 2. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta + Korunka
Pondelok, 3. 4. 18:00  
Utorok, 4. 4. 18:00  
Streda, 5. 4. 7:00  
Štvrtok, 6. 4. 18:00 18:40 – adorácia, Spovedanie Závodie
Piatok, 7. 4. 18:00 Spovedanie v katedrále
Sobota, 8. 4. 18:30 Spovedanie Trnové , Zástranie, Budatín
Nedeľa, 9. 4. 8:00, 10:00, 18:30  Spovedanie Solinky

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 6: r. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková. Od budúcej nedele skupinu č. 7: Kačerová, Konušiková, Svrčková, Zelníková (Upratuje sa v pondelok a v piatok po omši).

Srdečne pozývame všetkých najmä mládež na krížovú cestu o 15:00, ktorú zostavili mladí pod názvom Boh versus technológie. Ak ste doteraz neboli na krížovej ceste, nech sa páči, dnes máte možnosť modliť sa i za svojich mladých...

V stredu spovedáme chorých od 8:30. Kto by chcel dať vyspovedať svojho príbuzného, ktorý nemôže prísť do kostola, prosím, zahláste to v sakristii.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Prihlášku na detský denný tábor od 10. do 14. júla si môžete zobrať v sakristii.

Kto by bol ochotný modliť sa za snúbencov a prvoprijímajúce deti a birmovancov zoberte si kartičky s menami zo stolíka vzadu.

V týždni je prvý piatok. Pozývame Vás prijať v piatok Telo Kristovo. Pripraviť sa na to môžete svätou spoveďou pred každou sv. omšou do štvrtka. V piatok spovedáme v katedrále, v našom kostole to už nestihneme.

Svätá spoveď pred Veľkou nocou bude v našom kostole v pondelok 10. 4. – 10:00 – 11:30 a 16:00 – 18:30.

Pri východe z kostola si môžete zobrať Informačný list žilinských farností a krížovú cestu od p. f. Pavla Turzu.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná druhonedeľná zbierka na kostol.

Oznamy o akciách si môžete prečítať vo výveske.